НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

04.01.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (грудень 2022). Незважаючи на всі труднощі воєнного часу, ні на день не припиняється творча робота українських композиторів і виконавців, які доносять їх музику слухачеві. Ось лише деякі події, що відбулися в грудні 2022, про які хочеться нагадати (традиційно за хронологією). Місяць розпочався в Музичній вітальні Національної Спілки  »»»05.12.2022

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (листопад 2022) Триває запекла боротьба на всіх фронтах з жорстоким ворогом – російськими окупантами, що нахабно вдерлися на нашу землю. Українські композитори тримають міцні позиції на культурному фронті, одержуючи важливі перемоги, примножуючи надбання, захищаючи здобутки нації в духовній  »»»03.11.2022

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (жовтень 2022). В огляді жовтневих подій на композиторському культурному фронті відзначимо насамперед 1 жовтня - Міжнародний день музики, який об’єднав кілька важливих мистецьких акцій: Симфонічний концерт-закриття (заключні акорди) ХХХІІІ Міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест-2022», закриття Українського тижня в Оксфорді та одночасно початок (Прелюдію) 28 Міжнародного фестивалю «Контрасти». Таким чином  »»»09.10.2022

В ОКСФОРДІ БРИТАНЦІ ВІДКРИЛИ ДЛЯ СЕБЕ УКРАЇНСЬКУ МУЗИКУ. У ті самі дні, коли в Києві успішно проходив провідний в Україні міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест», у Великій Британії, в одному з найдревніших її міст Оксфорді теж відбувалась визначна подія – «Український тиждень культури». Його проводив відомий фестиваль «Bouquet Kyiv Stage» спільно зі славетним Оксфордським університетом, за сприяння British Council, Ukrainian Institute, U/Ukraine Season, OSJ. »»»17.09.2022

У час, коли непереможні Збройні сили України захищають від рашистської навали не лише рідну Україну, але й всю Європу, митці встають єдиним фронтом за збереження нашої національної культури, її класичних і сучасних надбань. Національна Спілка композиторів України разом з світовою громадою зробила все можливе і неможливе, щоб, незважаючи на усі складності військового стану, відбувся ХХХІІІ міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест - 2022». Заснований у 1990 році, він  »»»Всі новини »

ПАВЛИШИН СТЕФАНІЯ СТЕФАНІВНА

Музикознавець
(1930 -2021)


Народилася 20 травня 1930 р. у м. Коломия тоді Станіславівської області. У 1952 р. закінчила історико-теоретичний ф-т Львівської консерваторії. Рівночасно від 1949 р. працювала у музичних школах Львова.

 У 1955 р. захистила у Києві канд. дисертацію "Творчість Д.Січинського". У 1955-85 рр. викладала у Львівській консерваторії історію музики, семінар з сучасної музики та спеціалізацію з музикознавства. У 1960 р. отримала звання доцента, у 1983 р. - професора. У 1981 р. захистила докторську дисертацію на тему "Тенденції розвитку західної музики XX ст.".


З 1985 р. на творчій роботі. Член Спілки композиторів від 1957 р. У 1992-98 рр. голова секції мистецтвознавства, з 1998 р. - голова секції культурології Західного наукового центру НАН України, член правління Національної Спілки композиторів України, дійсний член Наукового Товариства Шевченка.

Раптово померла 05 січня 2021 р.


ОСНОВНІ МУЗИКОЗНАВЧІ ПУБЛІКАЦІЇ

ОКРЕМІ ВИДАННЯ:

Д.В.Січинський. - К.: Мистецтво, 1956. - 34 с.;
"Місячний П'єро" А.Шенберга. - К.: Муз. Україна, 1972. - 56 с.;
Чарльз Айвз. - К.: Муз. Україна, 1973. - 77 с.;
Станіслав Людкевич. - К.: Муз. Україна, 1974. - 54 с.;
Про деякі тенденції розвитку сучасної зарубіжної музики. - К.: Муз. Україна, 1976. - 63 с.;
Чарлз Айвз. - М.: Сов. Композитор, 1979. - 184 с.;
Денис Січинський. - К.: Муз. Україна, 1980. - 48 с.;
Зарубежная музыка XX века. Пути развития. Тенденции. - К.: Муз. Україна, 1980. - 212 с.;
О путях развития современной западной музыки. - Ереван: Советакан грох, 1981. - 110 с. - Вірмен. мовою.;
Валентин Сильвестров. - К.: Муз. Україна, 1989. - 86 с.;
Василь Барвінський. - К.: Муз. Україна, 1990. - 87 с.;
Мар'ян Кузан. - Л.: 1993. - 135 с.;
Історія однієї кар'єри: (про І.Маланюк). - Л.: Вільна Україна, 1994. - 106 с.;
Ігор Соневицький. - Л.: 1995. - 100 с.;
Олександр Барвінський. - Л.: Акад. Експрес, 1997. - 151 с.;
Арнольд Шёнберг: Монография. - М.: Композитор, 2001. - 474 с.;
Перша українська композиторка Стефанія Туркевич-Лісовська-Лукіянович. - Л.: БаК, 2004. - 160 с.;
Музика двадцятого століття. - Л.: БаК, 2005. - 232 с.;
Ігор Соневицький. - Л.: БаК, 2005. - 119 с.;
Стефанія Павлишин: Бібліогр. покажч. - Л.: ЛДОУНБ, 2000. - 68 с.; Syntagmation: Зб. наук. ст. на пошану д-ра мист. проф. С.Павлишин. - Л.: Сполом, 2000. - 172 с.;
Стефанія Павлишин  у своїх працях і висловах сучасників. - Л.: БаК, 2005. - 158 с.

СТАТТІ
Розділи у книжках, статті у збірниках

Опера "Роксоляна" // Питання історії і теорії укр. музики. - Львів. Держ. Ун-т., 1957. - Вип. 1. - с. 21-37.; Г.Топольницький // Питання історії і теорії укр. музики. - Львів. Держ. Ун-т., 1960. - Вип. 2. - с. 21-37.; Хорова творчість Д.Січинського, там же, с. 40-71.; Николай Колесса. - Первая симфония // 55 советских симфоний. - Ленинград: Сов. композитор, 1961. - с. 91-96.; Станислав Людкевич. - Прикарпатская симфония, там же, с. 97-104.; "Заповіт" С.Людкевича // Шевченко і музика: зб. Ст. - К., Мистецтво, 1966. - с. 121-128.; Василь Олександрович Барвінський // Укр. музикознавство. - К.: Муз. Україна, 1968. - Вип. 3. - с. 132-141.; Творчество А.Шёнберга 1899-1908 гг. // Музыка и современность: Сб. ст.- М.: Музыка, 1969. - Вып. 6. - с. 372-402.; Основные тенденции современной чехословацкой музыки // Проблемы музыкальной науки: сб. ст.- М.:  Сов. композитор, 1975. - вып. 3. - 198-237.;  Польська сучасна музика ( 1945-1970) // Музична критика і сучасність. - К.: Муз. Україна, 1978. - Вип. 1. - с. 104-167.; Риси стилю С.Людкевича // Творчість С.Людкевича: Зб. Ст. - К.: Муз. Україна, 1979. - с. 16-29.; Прогрессивные тенденции в творческой эволюции композиторов стран соц. содружества // Музыкальное искусство соц. общества. - К.: 1982. - с. 34-36.; Преломление современного музыкального языка в творчестве чехословацких композиторов // Искусство соц. стран Европы. - К.: 1985. - 97-113.; Львівські музиканти а "Празька школа" // СУПРОМ: Матеріали і док. - Львів, 1997. - с. 15-18.; Симфонічна творчість (М.Колесси) // Микола Колесса - композитор, диригент, педагог: Зб. ст. - Львів. - 1997. - с. 44-56.; Українсько-німецькі зв'язки в оперному мистецтві Львова // За матеріалами міжнар. симп.: Зб. ст. - К., 1998. - с. 216-219.; Василь Барвінський і українська музична культура // Ст. та матеріали / Упоряд. О.Смоляк. - Т., 1998. - с. 5-9.; Музика XX століття у синтезі мистецтв // Syntagmation. - Л., Сполом. - 2000. - с. 36-50.; Особливості новаторства американської музики другої половини XX ст. // Syntagmation. - Л., Сполом. - 2000. - с. 7-38.; Український фольклор у творчості Ф. Шопена // Фредерик Шопен: Зб. ст. - Л., 2000. - с. 5-17.; Життя, віддане Україні // Матеріали конф., присвяч. 150-річчю О.Барвінського. - Л., 2001. - с. 11-31.; Український композитор у Франції - Мар'ян Кузан // Зб. наук. ст. - Вип. 17. - К., 2001. - с. 297-303.; Нездійснений геній (про Д.Січинського) // Musica Galiciana. - 2003. - T. 7. - s. 182-184.; Творче становлення Володимира Губи (1960-1980-ті роки) // Зап. НТШ. - Л., 2004. - Т. CCXLVII. - с. 121-137.

Статті в журналах

"Заповит" С.Людкевича // Сов. музыка, 1956. - № 3. - с. 17-20.; Замечательная украинская певица (про С.Крушельницьку) // Сов. музыка, 1959. - № 2. - с. 128-131.; Борец в жизни и творчестве (про С.Людкевича) // Сов. музыка, 1962. - № 10. - с. 24-29.; Д.В.Січинський і народно-пісенна творчість // Народна творчість та етнографія, 1965. - № 6. - с. 63-66.; Направленность таланта (про М.Скорика) // Сов. музыка, 1966. - № 8. - с. 13-18.; Путь к народному (про Л.Дичко) // Сов. музыка, 1969. - № 12. - с. 4-9.; Героическая национальная драма (про оперу Б.Лятошинського "Золотий обруч") // Сов. музыка, 1970. - № 8. - с. 36-38.; Музыкант тонкий, перспективный (про Ж.Малдибаєву) // Сов. музыка, 1976. - № 12. - с. 22-26.; Старейшина украинской музыки (про С.Людкевича) // Музыкальная жизнь, 1977. - № 18. - с. 7-9.; Ясность эстетической позиции (про Є.Станковича) // Сов. музыка, 1978. - № 3. - с. 35-39.; Патриарх украинской музыки (к 100-летию С.Людкевича) // Сов. музыка, 1979. - № 6. - с. 80-83.; Молодые входят в жизнь // Сов. музыка, 1986. - № 11. - с. 37-41.; Был всегда искренен и чист (про В.Барвінського) // Сов. музыка, 1988. - № 8. - с. 13-19.; Від отчої землі (до 130-річчя Д.Січинського) // Музика, 1991. - № 1. - с. 23-24.; Родина Барвінських в українській культурі // Тернопіль, 1992. - № 3 - 4. - с. 35-37.; Знайомство зблизька (І.Соневицький) // Музика, 1992. - № 5. - с. 26-27.; Пам'ять роду і народу (про Барвінських) // Дзвін, 1993. - № 4/6. - с. 124-130.; Композитори-лірики (про Ю.Ланюка та О.Козаренка) // Музика, 1993. - № 3. - с. 3-4.; Сага роду Барвінських: Рід Барвінських в історії культури // Вісн. НТШ. - 1993. - № 6-7. - с. 16-18.; 1994. - №№ 8-9, 10-11. - с. 10-12.; ...Безсумнівний герой співу (про К.Чічка-Андрієнка) // Музика. - 1995. - № 4. - с. 24-25.; Композитор-експериментатор // Музика. - 1996. - № 3. - с. 27-28.; До 90-річчя А.Кос-Анатольського (1909-1983) // Наше життя. - 1999. - № 12. - с. 5-6.; Найвизначніша українська композиторка (про Л.Дичко) // Наше життя. - 1999. - № 4. - с. 5-7.; Українська музика у світовому контексті // Наше життя. - 1999. - № 9. - с. 3-5.; Маестро з Парижа: До 75-річчя М.Кузана // Музика. - № 6. - с. 13-15.; Талант і серце віддані Україні (про Б.Фільц) // Наше життя. - 2000. - № 11. - с. 10-11.; Українська музична культура сьогодні // Наше життя. - 2000. - № 2. - с. 7-9, 14.; Вона народилась з піснею (про М.Байко) // Наше життя. - 2001. - № 3. - с. 5-7.; Нова світова слава українського співу (про О.Пасічник) // Наше життя. - 2002. - № 11. - с. 6-8.
Elementy melodyki ukrainskiej w tworczosci Chopina // I Miedzynarodowy Kongres im. Chopina. - Warszawa: PWN. - 1963.; Mlode talenty lwowskie // Ruch muzyczny. - 1968. - № 19. - s. 9-10.; Internacjonalizm w muzyce a mlodzi kompozytorzy lwowscy // Ruch muzyczny. - 1972. - № 23. - s. 9-10.; Kompozytor Lwowski Andrzej Nikodemowicz // Ruch muzyczny. - 1973. - № 11. - s. 8-10. - під псевд. "а. р.".; Die osterreichische Oper in Lviv (1776-1872) // Mitt. der osterr. Ges. fur Musikwiss. - 1994. - № 27. - s. 9-14.; Piesni Adama Soltysa // Wokalistyka w Polsce i na swiecie. - Wroclaw, 2003. - T.2. - s. 36-43. - резюме англ. мовою. - s. 43-44.

Статті в енциклопедіях, газетах, метод. розробки, радіо- і телепередачі.