НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

17.09.2023

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ запрошують композиторів та мистецтвознавців до участі у Всеукраїнському круглому столі на тему »»»04.09.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (серпень 2023). В тривожні дні воєнного спротиву, коли атаки ворога не припиняються і намагаються зламати нашу волю, музика підіймає дух людей, даруючи силу і надію. Цей процес безперервний, і українські композитори разом з виконавцями не залишають своїх позицій ні на день, ні на мить, адже справжня творчість – це поняття безкінечне. Невипадково в цьому році  »»»05.08.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (липень 2023). Спекотний липень, його тривожні дні протистояння рашистській агресії в різних регіонах України не змогли згасити творчу активність українських композиторів і на рідних теренах, і у світі. Особливою активністю була відзначена творча діяльність Асоціації електроакустичної музики при Національній Спілці композиторів  »»»03.07.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (червень 2023). Триває жорстока навала російського агресора, але Україна незламна допоки ми всі, українці, стоїмо єдиним фронтом, кожний на своєму місці, захищаючи нашу землю, наші національні цінності, нашу нетлінну культурну спадщину, наше право жити і творити. Українські композитори та їх музика працюють на перемогу. Важливо постійно підкреслювати значення української музики у контексті світової культури, її невід’ємність від загального історичного процесу та її еталонний мистецький рівень. В цьому сенсі цікавим був задум філармонічного вечора в Києві »»»04.06.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (травень 2023). У суперскладних умовах воєнного травня, коли масовані ракетні та дронові атаки ворога відбувалися практично щоночі та вдень, українські митці разом з усією Україною незламно тримають свій культурний фронт. Постійну підтримку українській культурі, українській музиці надає Європа, яка продовжує відкривати  »»»Всі новини »

ДРАГАНЧУК (ГАРАСИМЮК) ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

музикознавець

  

Народилася 25 червня 1974р. в м. Луцьку. Закінчила теоретичний (кл. викл. Тиможинського В.А.) і фортепіанний (кл.викл. Кармелюк Г.П.) відділи Луцького державного музичного училища (1993), теоретико-композиторський факультет Львівського вищого музичного інституту імені М.В.Лисенка за фахом "музикознавство" (кл. доктор мистецвознавства, проф. Кияновської Л.О., 1998), аспірантуру Волинського державного університету імені Лесі Українки (наук. кер. - доктор мистецвознавства, проф. Кияновська Л.О., 2001). Працювала в Луцькій дитячій музичній школі №2, Луцькому педагогічному училищі, Луцькому державному музичному училищі, Волинському державному училищі культури і мистецтв. З 2005 р. - доцент кафедри музично-теоретичних дисциплін Волинського державного університету імені Лесі Українки, заступник директора з навчальної роботи Інституту мистецтв ВДУ імені Лесі Українки. Кандидат мистецтвознавства (2004).Член Національної спілки композиторів України (2005).

Наукова діяльність В.Драганчук пов'язана з проблемами музичної психології (кандидатська дисертація на тему "Музика як фактор психокоригування: історичний, теоретичний і практичний аспекти", навчально-методичний посібник "Музична система психокоригування", наукові статті, виступи на конференціях, зокрема "Україна на межі тисячоліть. Етнос, нація, культура" (Київ), "Музичний твір як творчий процес" (Київ), "Професійна мистецька освіта: діалог традицій та інновацій" (Київ), міжнародний науковий круглий стіл "Україна - Австрія: історичні взаємини, економічні системи, проблеми освіти і виховання" (Луцьк) та ін.). Наукові розвідки В.Драганчук зумовлені необхідністю глибокого музикознавчого вивчення історичної ролі та природи музичного мистецтва, а також практичною потребою сучасного українського суспільства у синтезі здобутків світового музично-психологічного досвіду і специфіки національних духовних традицій. Саме фактор національного став орієнтиром і в роботі над докторською дисертацією на тему "Відображення національної ментальності в українській музичній культурі" (наук. кер. - доктор мистецвознавства, проф. Кияновська Л.О.).

В.Драганчук знають як помітного культурно-просвітницького діяча волинського краю. Про це свідчать як публікації в місцевій пресі (відгуки про культурно-мистецькі заходи, творчі портрети діячів мистецтва Волині та ін.), так і участь в організації та проведенні академічних мистецьких заходів - тематичних концертів (вечора-концерту, присвяченого І.Стравінському як композитору, що певний час жив і працював на Волині (2001) та ін.), щорічних обласних конкурсів виконавців, мистецьких семінарів-практикумів тощо. Вагомою є діяльність В.Драганчук як лектора-музикознавця (акція "Мистецтво молоді Волині: шляхами професійного становлення" (2003-2004) та ін.).

 

ПУБЛІКАЦІЇ

 • Константи сприйняття у діалозі "композитор - виконавець - слухач" (на прикладі мелодико-інтонаційних і ладових факторів) // Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей. - Вип. 12. - Мелітополь, 2002. - С. 26 - 37.
 • Музика і реципієнт: всезагальність діалогу // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта: Зб. наук. праць. - Вип. 6. - Львів, 2001. - С. 21 - 29.
 • Музичний твір: проблема впливу на реципієнта // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. - Вип. 21. - Музичний твір як творчий процес. - К., 2002. - С. 59-69.
 • Просторовість та синестезійність у музиці на прикладі "Карпатського концерту" М.Скорика // Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М.В.Лисенка. - Вип. 5. - Muzyka Galiciana.- Т. VI: Зб. статей. - Львів, 2001. - С. 233-239.
 • Історія музикотерапії як підґрунтя нових психолого-педагогічних систем // Проблеми педагогічних технологій: Зб. наук. праць. - Вип. 3. - Луцьк, 2000. - С.10-17.
 • Концепції катарсису у процесі їх історичного розвитку // Науковий вісник ВДУ. Серія "Історичні науки": Зб. наук. праць. - Вип. 3. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2000. -- С. 188-193.
 • Пролонґоване сприйняття музики як художнє моделювання емоційно-етичних параметрів підлітка // Проблеми педагогічних технологій: Зб. наук. праць. - Вип. 4. - Луцьк, 2000. - С.142-151.
 • До питання нейродинамічних та психоґенних факторів у процесі музичного сприйняття // Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура: Доповіді та повідомлення. - Кн.1-2 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. - К., 2000. - С. 424-444.
 • Апробація методів і форм психокоригуючої дії музики у вихованні дітей вікової категорії 5-6 років // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Професійна мистецька освіта: діалог традицій та інновацій". - К., 2000. - С. 129-130.
 • Психофізіологічні аспекти музичного мистецтва та його впливу // IV Міжнародний конгрес україністів. Етнологія. Фольклористика: Доповіді та повідомлення. - Кн. 1 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. - Одеса - Київ, 2001.- С. 324-327.
 • Система музичного психокоригуючого впливу // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. наук. праць (Тези доповіді, виголошеної під час роботи Міжнародного круглого столу "Україна - Австрія: історичні взаємини, економічні системи, розвиток науки, проблеми освіти і виховання" (Луцьк, 2000)( / НАНУ, Інститут історії України. - Вип. 4. - К., 2001. - С. 378-381.
 • Триптих В.Тиможинського "Світ, розглянутий по частинах" на вірші українських поетів ХVІІ століття в контексті дослідження проявів національної ментальності в музиці // /Вісник Львівського університету. - Вип. 4 - 2004. - С.77-85.

Контакти:

Драганчук Вікторія Миколаївна
Пр. Волі, буд. 39, кв. 6; м. Луцьк; Волинська обл.; Україна 43010
Тел. дом. (03322) 4-18-68
Тел. роб. (0332) 72-24-92; (03322) 2-70-24