НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

03.12.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (листопад 2023). Творча діяльність митців України, незважаючи на складні умови війни, не зупиняється ні на день, адже мова йде про утвердження національних духовних цінностей, про збереження української культурної спадщини, про події нашої історії, про які не можна забувати. Це особливо важливо зараз, коли ворог хоче стерти з лиця землі все українське, а найбільше нашу вікову унікальну культуру.  »»»25.10.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ – «КИЇВ МУЗИК ФЕСТ- 2023». У важкий воєнний час, коли ми всі незламно стоїмо на культурному фронті, найвизначнішим і наймасштабнішим мистецьким проєктом Національної Спілки композиторів України не лише вересня-жовтня, а всього року став ХХХІУ Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест-2023» (30 вересня – 8 жовтня 2023). Розуміючи значення культурної роботи у час жорстоких випробувань, що випали на долю нашої країни, Мистецька рада фестивалю  »»»17.09.2023

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ запрошують композиторів та мистецтвознавців до участі у Всеукраїнському круглому столі на тему »»»04.09.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (серпень 2023). В тривожні дні воєнного спротиву, коли атаки ворога не припиняються і намагаються зламати нашу волю, музика підіймає дух людей, даруючи силу і надію. Цей процес безперервний, і українські композитори разом з виконавцями не залишають своїх позицій ні на день, ні на мить, адже справжня творчість – це поняття безкінечне. Невипадково в цьому році  »»»05.08.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (липень 2023). Спекотний липень, його тривожні дні протистояння рашистській агресії в різних регіонах України не змогли згасити творчу активність українських композиторів і на рідних теренах, і у світі. Особливою активністю була відзначена творча діяльність Асоціації електроакустичної музики при Національній Спілці композиторів  »»»Всі новини »

ПРЕСА, ВІДГУКИ

Скорик
Мирослав Михайлович

композитор

 

Преса, відгуки | Творчий доробок | Твори МР3 (фрагменти) | Видання | Дискографія

ПРЕСА

Публікації, в яких висвітлюється творчість Мирослава Скорика

Арсенічева Т. Нова грань таланту //Музика, 1987, №5.-С. 11 -12.
Бирюков С. Обаяние импровизационности традиций и современная советская музыка // Музыкальный современник.
Сб. статей. Вып. 5-М.: Сов. комп., 1984.-С. 137-150.
Боровик і. Українські композитори - Д.Шостаковичу // Музика, 1985, № 5. - С. 12 -13.
Боровик М. Український радянський камерно-інструментальний ансамбль. - К.: Муз. Україна, 1968.-С. 95-97.
Ващук О. Стильові особливості фортепіанних ансамблів М.Скорика (на прикладі тріо «Речитативи і рондо»)
// Українська фортепіанна музика та виконавство: Матеріали конференції. - Львів, 1994. - С. 71 - 77.
Вітте Н. Фортепіанний концерт М.Скорика.-Музика, 1981, №5.-С. 27.
Гнатів Т. Мирослав Скорик // Українське музикознавство. Вип. 3. - К.: Муз. Україна, 1968--С. 132-150. 204
Головинский Г, Шахназарова Н. Интервью с Мирославом Скориком
// Советская музыка на современном зтапе. Статьи, материальї. -М.:Сов. комп., 1981.-С. 330-360
Гончар Е. Семантична спрямованість оновлення деяких традиційних форм (на прикладі творів М.Скорика та А.Шнітке) //Українське музикознавство Вип. 26 -К'Муз. Україна 1991 -С. 155-162. ' '
Гордійчук М. Нове слово в жанрі // На музичних дорогах Статті та рецензії - К ¦ Муз Україна, 1973. -С. 176-182.
Гордійчук М. Українська радянська симфонічна музику _ Муз. Україна, 1964. - С. 375 та 382 - 383 (про Сюїту Ре мажор та симфонічну поему «Сильніше смерті»).
Григорьева А. На авторських концертах Я.Ряэтса и М.Скорика// Советская музыка 1975 №3.-С.36-38. Дзюпина Є. Деякі принципи втілення карпатського фольклору в струнних ансамблях Лесі Дичко, М.Скорика, Є.Станковича /У Українське музикознавство Вип 17 - К., Муз Україна 1982.-С. 82-91.
Загайкевич М. Багатий засів // Мистецтво, 1966, № 6. Загайкевич м музиЧний світ великого Каменяра. - К.: Муз. Україна, 1986. - С. 143 -145 та 168 -170 (про кантату «Весна» та балет «Каменярі»).
Загайкевич М. Українська балетна музика. - К.: Наукоеа думка, 1969. - С. 167 - 169 (про балет «Каменярі»).
Загайкевич М. Нові твори Мирослава Скорика та Левка Коподуба // Музика, 1972, № 5 - С 34
Задерацкая А. Прелюдии и фуги Мирослава Скорика: трактовка жанра. Специфика интонационной драматургии // Теория и история музыкальНОй школы: Сб. трудов Киевской гос.консерватории им. П.Чайковского. -К.:Муз. Україна, 1339. - с. 143- 154.
Задерацкий В. Обретение зрелости [О творчестве украинского композитора Мирослава Скорика] // Советская музьїка, 1972, № 10. - С. 32 - 37.
іваницький А. Українська народна музична творчість. -К.: Муз Україна 1990 -С 295
історія української радянської музики: Учбовий посібник _ К: Муз. Україна, 1990.
історія української музики. В 6-й томах. Т. 4. - К.: Муз. Україна, 1992 - С 416
Клин В. Токата в творчості радянських композиторів та деякі риси її еволюції //Токати для фортепіано. Вип. ІУ- К.: Муз. Україна, 1979.-С. 6-7.
Кожухар В. Виконавський аналіз «Карпатського концерту» для оркестру М.Скорика // Українське музикознавство. Вип. 16. - К.: Муз. Україна, 19сі _ р 58-62.
Конькова Г. На пути к подлинным открытиям//Советская музыка. 1986, № 3. -С. 16. Конькова Г. Фольклор і творчість сучасних українських композиторів (Мирослав Скорик, Леся Дичко, Валентин Бібік) // Народна творчість і етнографія, 1978, № 1.-С 81-88.
Копица М. Интервью с Мирославом Скориком // Музыкальная культура братских республик СССР. Сб. статей. -К.: Муз. Україна, 1987.-С. 179-180.
Литвинова О. Фольклорные традиции в украинской киномузыке//Проблеми музыкальной культуры. Сб. статей. Вып. 2.-К.: Муз. Україна, 1983. — С. 5 — 85.
Ляшенко Г. Деякі аспекти новаторського трактуванні старовинної сюїти в «Партиті» М.Скорика // Сучасна музика. Вип 1. -К.: Муз. Україна, : -с. 261 -284.
Назар Н. Висоти відкриття // Українські композитори -лауреати комсомольських премій -К.: Муз. Україна, 1982. -С. 100-109.
Павлишин С. Направленность таланта // Советская музика, 1966, № 8. - С. 13.
Полибіна - Малишкіна і. Нові музично-теоретичні ідеї та композиторська творчість М.Вериківського та М.Скорика // Українське музикознавство: Вип. 26. - К.: Муз. Україна, 1991. -С. 198-215.

 

Преса, відгуки | Творчий доробок | Твори МР3 (фрагменти) | Видання | Дискографія

 

Контакти:

Скорик Мирослав Михайлович

E-mail: kyroks@ukr.net