НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

04.07.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (червень 2024). Під шаленим, злочинним натиском ворога Україна стоїть насмерть. Кожний українець на своєму місці робить максимум можливого для перемоги. Постійно долучається до цієї боротьби українська композиторська спільнота, кожний митець працює на перемогу, відстоюючи волелюбність та національну ідентичність нашої багатоскладової музичної  »»»06.06.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (травень 2024). Українські композитори і музиканти продовжують утримувати передові мистецькі позиції на фронті боротьби за вільний розвиток і торжество національної культури. Музика, що народжується в Україні, все переможніше крокує світом, викликаючи захват у зарубіжних слухачів. Звісно, перше  »»»02.05.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (квітень 2024). З приходом весни культурне життя завжди активізується, але в нинішньому квітні, здається, так, як ніколи. Особливо це стосується виконання музики українських сучасних композиторів різних поколінь та творчих вподобань. В нашому огляді спробуємо висвітлити хоча б деякі музичні події, що відбулися на різних концертних майданчиках України і незважаючи на складні умови воєнного часу »»»16.04.2024

ОБ"ЄДНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (ОКУ) "ОБЕРІГ" ЗАПРОШУЄ композиторів до співпраці з охорони авторських прав. »»»03.04.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (березень 2024). Разом з усією нашою країною в складних умовах воєнного часу українські композитори невтомно продовжують свій шлях до перемоги. Шлях цей складний, сповнений важких втрат, про які ми завжди пам’ятаємо, але й не здаємося, завойовуючи все нові рубежі на мистецькому фронті. В березневі дні вся музична громадськість України згадувала  »»»Всі новини »

ПРЕСА, ВІДГУКИ

Скорик
Мирослав Михайлович

композитор

 

Преса, відгуки | Творчий доробок | Твори МР3 (фрагменти) | Видання | Дискографія

ПРЕСА

Публікації, в яких висвітлюється творчість Мирослава Скорика

Арсенічева Т. Нова грань таланту //Музика, 1987, №5.-С. 11 -12.
Бирюков С. Обаяние импровизационности традиций и современная советская музыка // Музыкальный современник.
Сб. статей. Вып. 5-М.: Сов. комп., 1984.-С. 137-150.
Боровик і. Українські композитори - Д.Шостаковичу // Музика, 1985, № 5. - С. 12 -13.
Боровик М. Український радянський камерно-інструментальний ансамбль. - К.: Муз. Україна, 1968.-С. 95-97.
Ващук О. Стильові особливості фортепіанних ансамблів М.Скорика (на прикладі тріо «Речитативи і рондо»)
// Українська фортепіанна музика та виконавство: Матеріали конференції. - Львів, 1994. - С. 71 - 77.
Вітте Н. Фортепіанний концерт М.Скорика.-Музика, 1981, №5.-С. 27.
Гнатів Т. Мирослав Скорик // Українське музикознавство. Вип. 3. - К.: Муз. Україна, 1968--С. 132-150. 204
Головинский Г, Шахназарова Н. Интервью с Мирославом Скориком
// Советская музыка на современном зтапе. Статьи, материальї. -М.:Сов. комп., 1981.-С. 330-360
Гончар Е. Семантична спрямованість оновлення деяких традиційних форм (на прикладі творів М.Скорика та А.Шнітке) //Українське музикознавство Вип. 26 -К'Муз. Україна 1991 -С. 155-162. ' '
Гордійчук М. Нове слово в жанрі // На музичних дорогах Статті та рецензії - К ¦ Муз Україна, 1973. -С. 176-182.
Гордійчук М. Українська радянська симфонічна музику _ Муз. Україна, 1964. - С. 375 та 382 - 383 (про Сюїту Ре мажор та симфонічну поему «Сильніше смерті»).
Григорьева А. На авторських концертах Я.Ряэтса и М.Скорика// Советская музыка 1975 №3.-С.36-38. Дзюпина Є. Деякі принципи втілення карпатського фольклору в струнних ансамблях Лесі Дичко, М.Скорика, Є.Станковича /У Українське музикознавство Вип 17 - К., Муз Україна 1982.-С. 82-91.
Загайкевич М. Багатий засів // Мистецтво, 1966, № 6. Загайкевич м музиЧний світ великого Каменяра. - К.: Муз. Україна, 1986. - С. 143 -145 та 168 -170 (про кантату «Весна» та балет «Каменярі»).
Загайкевич М. Українська балетна музика. - К.: Наукоеа думка, 1969. - С. 167 - 169 (про балет «Каменярі»).
Загайкевич М. Нові твори Мирослава Скорика та Левка Коподуба // Музика, 1972, № 5 - С 34
Задерацкая А. Прелюдии и фуги Мирослава Скорика: трактовка жанра. Специфика интонационной драматургии // Теория и история музыкальНОй школы: Сб. трудов Киевской гос.консерватории им. П.Чайковского. -К.:Муз. Україна, 1339. - с. 143- 154.
Задерацкий В. Обретение зрелости [О творчестве украинского композитора Мирослава Скорика] // Советская музьїка, 1972, № 10. - С. 32 - 37.
іваницький А. Українська народна музична творчість. -К.: Муз Україна 1990 -С 295
історія української радянської музики: Учбовий посібник _ К: Муз. Україна, 1990.
історія української музики. В 6-й томах. Т. 4. - К.: Муз. Україна, 1992 - С 416
Клин В. Токата в творчості радянських композиторів та деякі риси її еволюції //Токати для фортепіано. Вип. ІУ- К.: Муз. Україна, 1979.-С. 6-7.
Кожухар В. Виконавський аналіз «Карпатського концерту» для оркестру М.Скорика // Українське музикознавство. Вип. 16. - К.: Муз. Україна, 19сі _ р 58-62.
Конькова Г. На пути к подлинным открытиям//Советская музыка. 1986, № 3. -С. 16. Конькова Г. Фольклор і творчість сучасних українських композиторів (Мирослав Скорик, Леся Дичко, Валентин Бібік) // Народна творчість і етнографія, 1978, № 1.-С 81-88.
Копица М. Интервью с Мирославом Скориком // Музыкальная культура братских республик СССР. Сб. статей. -К.: Муз. Україна, 1987.-С. 179-180.
Литвинова О. Фольклорные традиции в украинской киномузыке//Проблеми музыкальной культуры. Сб. статей. Вып. 2.-К.: Муз. Україна, 1983. — С. 5 — 85.
Ляшенко Г. Деякі аспекти новаторського трактуванні старовинної сюїти в «Партиті» М.Скорика // Сучасна музика. Вип 1. -К.: Муз. Україна, : -с. 261 -284.
Назар Н. Висоти відкриття // Українські композитори -лауреати комсомольських премій -К.: Муз. Україна, 1982. -С. 100-109.
Павлишин С. Направленность таланта // Советская музика, 1966, № 8. - С. 13.
Полибіна - Малишкіна і. Нові музично-теоретичні ідеї та композиторська творчість М.Вериківського та М.Скорика // Українське музикознавство: Вип. 26. - К.: Муз. Україна, 1991. -С. 198-215.

 

Преса, відгуки | Творчий доробок | Твори МР3 (фрагменти) | Видання | Дискографія

 

Контакти:

Скорик Мирослав Михайлович

E-mail: kyroks@ukr.net