НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

16.04.2024

ОБ"ЄДНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (ОКУ) "ОБЕРІГ" ЗАПРОШУЄ композиторів до співпраці з охорони авторських прав. »»»03.04.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (березень 2024). Разом з усією нашою країною в складних умовах воєнного часу українські композитори невтомно продовжують свій шлях до перемоги. Шлях цей складний, сповнений важких втрат, про які ми завжди пам’ятаємо, але й не здаємося, завойовуючи все нові рубежі на мистецькому фронті. В березневі дні вся музична громадськість України згадувала  »»»11.03.2024

ПРИВІТАННЯ КАРМЕЛЛІ ЦЕПКОЛЕНКО. Сердечно вітаємо нашу дорогу колегу, видатну українську композиторку, заслуженого діяча мистецтв України, професорку Кармеллу Цепколенко з визначною подією –  »»»07.03.2024

Незважаючи на всі складнощі воєнного часу, до Правління НСКУ постійно продовжують надходити заяви від композиторів та музикознавців з проханням прийняти до лав Національної Спілки композиторів України. Нас радує ентузіазм молодих фахівців, які  »»»03.03.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (лютий 2024). Українська сучасна музика різних жанрів у важкий військовий час продовжує виконувати свою патріотичну місію, залучаючи до скарбів національного мистецтва все ширші верстви слухачів як в Україні, так і за її межами. Вона звучить у багатьох концертних програмах на рівні з світовою класикою, що лише підкреслює її художню досконалість.  »»»Всі новини »

СОКОЛ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ


Музикознавець


Народився 1 березня 1944 року у м.Херсоні. Доктор мистецтвознавства, професор,  завідуючий кафедрою теорії музики і композиції, ректор Одеської музичної академії ім.А.В. Нежданової.
Заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Академії мистецтв України, академік Академії наук Вищої школи України - відомий в Україні музикознавець, композитор, видатний організатор музичної освіти і мистецтва, громадський діяч.

          Закінчив з відзнакою відділення народних інструментів і музикознавче відділення Одеської консерваторії ім.А.В.Нежданової, аспірантуру Київської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського.
З 1977 року – кандидат мистецтвознавства, з 1996 – доктор мистецтвознавства.
В Одеській державній консерваторії ім.А.В.Нежданової працює з 1971 року. з 1977 р. (дотепер) завідуючим кафедрою теорії музики та композиції, з 1986 до 2000 року  – проректор з навчальної роботи, з 2000 – ректор Одеської консерваторії. 17 листопада 2005 року знову обраний ректором Одеської державної музичної академії ім..А.В.Нежданової.
У 1997 р. обраний членом-кореспондентом Академії мистецтв України і академіком Академії наук Вищої школи України.
З 1987 року -  член Національної Спілки композиторів України. З 2004р. - Секретар Правління НСКУ.

          З 1998 р. до 2000 був призначений членом експертної ради з мистецтвознавства Вищої Атестаційної комісії України. Відкрив в Одеській консерваторії у 1999 р.- магістратуру, у 2000 році – наукову аспірантуру, у 2002 р. – очолену ним спеціалізовану вчену раду з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності “Музичне мистецтво”.

          Сокол О.В є автором більше ста музикознавчих праць різноманітних жанрів, чотирьох монографій. За монографію “Структура музикознавства”  нагороджений Дипломом і другою грошовою премією Міністерства освіти України. Є організатором, доповідачом численних міжнародних та республіканських конференцій, головним редактором фахового наукового вісника  “Музичне мистецтво і культура” Одеської музичної академії (з 2001 року). Організатор і голова жюрі 12-ти обласних конкурсів юних композиторів Одесщини.

          Підготував 45 музикознавців, серед яких  4 кандидати наук.  з жовтня 2004 року – Голова Одеської організації Національної Спілки композиторів України. Двічі - лауреат пісенних композиторських конкурсів, автор музики для хору, народного оркестру, музики до музично-драматичних вистав, мюзиклів (у співавторстві), творів для інструментальних та вокальних ансамблів, пісень, гімнів (у тому числі – Одеської музичної академії).

           З 1990 по 1995 рік був обраний депутатом районної Ради народних депутатів Центрального району м. Одеси. З 2000 р. - Голова Одеського відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки України.  З 2001 року – Президент благодійного фонду пам’яті Е.Гілельса, Генеральний директор Першого і Другого міжнародних конкурсів  молодих піаністів памяті Е. Гілельса. Член оргкомітету і член журі Першого Міжнародного конкурсу скрипалів імені Давида Ойстраха.  У 2003 році нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. 

         12 лютого 2004 року нагороджений Почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України “За досягнення в розвитку культури і мистецтва”. 1 березня  2004 р  присвоєно Почесне звання “Заслуженого діяча мистецтв України”.  Постановою Президії Академії наук Вищої школи України від 20 листопада 2004 року, протокол №8 присуджено Диплом лауреата нагороди Ярослава Мудрого “За значний здобуток у галузі науки і техніки”.

Основні музикознавчі праці:

    1.  Про принцип подібності в  творчому методі І.Стравинського //Українське музикознавство, N9.- Київ: Музична Україна, 1974. -1,2 др. арк. 
    2.  Особливості та найважливіші принципи інтервально-комбінаційного методу І.Стравинського //Українське музикознавство, N11.- Київ: Музична Україна, 1976. - 1.5 др. арк.
    3.  Типологія простої, складної та синтетичної фактури  в творах І.Стравинского: Дисс... канд. мист..- Одеса, 1977. - 7 др. арк.
    4. Інтонаційні вправи та імпровізація на заняттях по сольфеджіо: Методичні рекомендації з курсу "Сольфеджіо" для ДМШ, музучилищ і консерваторій. - Одеса, 1980. - 7.75 др. арк.
    5. Тенденції художнього універсалізму у соціалістичній музичній культурі: Матеріали  Республ. наукової конф.: "Музичне мистецтво соціалістичного суспільства: Проблеми духовного збагачення особистості". - Київ: Наукова думка, 1982. - С.с.32-34.
    6. Методичні рекомендації до комплексного плану організації навчально-дослідної роботи студентів. Співавтор Маркова Є. М. - Одеса, 1984. - 2 др. арк.
    7. Композиторська графоманія? (стаття про творчість самодіяльних              композиторів). Республ. газ. "Культура і життя", 28 червня 1985 р. - 0.3 др. арк.
    8. Широкою нивою (про творчість Одеського композитора    О.О.Красотова). Республ. газета "Культура і життя", 2 травня 1986 р. - 0.5 др. арк.
    9. Естетичні емоції і конструювання особистісного смислу дійсності в музиці //Матеріали Всесоюзного симпозіуму "Діагностика і регуляція емоційних станів" (Москва-Одеса). - Одеса, 1990. - С.с. 108-111.
    10. Досвід побудови структури музикознавства /Депоновано у  НІВ Інформкультури Держ. бібл. ім.В.І.Леніна 05.08.90. - №2267. Музыка", - Вип.9. - 3,3 др. арк.
    11. Структура музикознания. Учебное пособие по курсу  "Введение в музыкознание" /Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям  искусства и культуры. - Москва, 1991. - 3 п.л..
    12. Експрессивно-стилистические ремарки и музыкальный стиль                /Республ. методкабинет учебных заведений искусства и культуры України. - Київ, 1992. - 5,25 п. л. 
    13. Музыкальная культура как предмет музыковедения //Одесский             музыковед' 93. - Одесса: Моряк, 1993. - С.с.91-99.
    14. Про експресію звукоінтонаційних образів в поетиці "Кобзаря" Т.Г.Шевченко //Одесский музыковед' 93. - Одесса: Моряк, 1993. - С.с.29-35.                       
    15. Музична культура як предмет та  об'єкт  музикознавства  //Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. - В.13 /Інститут системних досліджень освіти. - Київ, 1995. - С.с. 213-221.
    16. Теория музикальной артикуляции: монография /Рец. докт. мистецтв. Котляревський І.А.; Ред. канд. мистецтв. Ю.Семенов. -  Одесса: ОКФА, 1996. в. - 204 стр.
    17. Стилистика музыкальной речи и терминологические ремарки     /Дисс... доктора искусствоведения. - Одесса, 1996. -18,2 др.арк. - 384 стор.
    18. Теорія музичної артикуляції: Визначення та класифікація.  //Актуальні напрямки розвитку академічного народно-інструментального мистецтва /Матеріали Другої Всеукраїнської     конференції, 20-27 грудня 1998 р. /Упорядник М.А. Давидов. - Київ. 1998. - С.с. 86-91.
    19. Вспоминая о настоящих, неслучайных... (о преподавателях Одесской консерватории)    //Одесская консерватория: Славные имена, новые страницы. - Одесса: Гранд-Одесса, 1998. - С.с. 70-84.
    20. Музыка, музыкальная культура: определения //Культурологічна трансформація мистецької освіти та актуальні питання творчої діяльності музиканта в сучасній Україні. - Київ: Друкарня Держакадемії керівних кадрів культури і мистецтв, 1998. - С.с. 85-95.
    21. До питання про стилістику музичного мовлення (доповідь на засіданні Академії Наук Вищої школи України 15 листопада 1997 року). - 8 стор.
    22. Образно-смысловое обоснование музыкальных стилей в работах   Б.Яворського //“Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. - Випуск 6 - Musicae ars et scientia /книга на честь 70-річчя Н.О.Герасимової-Персидської”. Київ -1999 рік. - С.с 140-148.
    23. Интонационно-художественный образ мира //Культурологические проблемы музыкальной украинистики, - В.3: Вопросы музыкальной семантики.- Одесса,1998. - С.с..8-16.
    24. Образно-смысловое обоснование музыкальных стилей в работах Б.Яворского //Трансформація музичної освіти:  культура та сучасність" /Матеріали музикологічного семінару. - 23-25 квітня 1998 р. - Ч.1. - Одеса: Астропринт, 1998. - С.с. 48-55. 
    25. Доповідь на Четвертому  мiжнародньому конгресі українiстiв 25-29 серпня 1999 р., в м. Одесі:  "Звукоiнтонацiйний образ Всесвiту у поезiях Т.Г.Шевченка i М.А.Некрасова" на секцiї "Iсторiя української музики: Предмет, новi методологiї, свiтовий контекст".  - 11 с.
    26. Реконструкция музыкально-стилевых понятий Б.Яворского в аспекте психологического образа мира //Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової “Музичне мистецтво і культура”. Випуск1. - Одеса: Астропринт, 2000. - С.с. 81-90.
    27. Выдающийся певец, ректор Одесской консерватории Николай Огренич //Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової “Музичне мистецтво і культура”. Випуск 1. - Одеса: Астропринт, 2000. - С.с. 5-8.
    28. Проблеми становлення наукової еліти в галузі мистецтвознавства //Мистецтвознавство України: Збірник наукових праць /Академія мистецтв України. Випуск перший. –Київ: Спалах,2000. - С.с.305-311.
    29. О, если б мог выразить в звуке. (К открытию мемориальной доски ректору Одесской консерватории Н.Огреничу). - Газ. Одеський вестник, 18 апреля 2002 г. 
    30.“Музикознавчим виданням - належні методологічні та методичні основи”. /“Сучасний стан українського мистецтвознавства та шляхи його подальшого розвитку” - 23 листопада 2000 року. - Київ:ВПП “Компас”, 2000, - С.с.95-97. 
    31. Про деякі проблеми вищої музичної освіти //Музична освіта в Україні: Сучасний стан, проблеми розвитку. – Матеріали науково-практичної конференції. – Київ –2001. - С.с 54-57. 
    32. “Звукоінтонаційні картини Всесвіту у поезіях Т.Шевченко і М.Некрасова” //Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім.А.В.Нежданової “Музичне мистецтво і культура”. -_Одеса: Астропринт, 2001.
    33. І.Ф.Ляшенко – організатор музичної науки //Науковий вісник Національної музичної академії України ім..П.І.Чайковського: Культурологічні проблеми української музики (Наукові дискурси пам’яті академіка І.Ф. Ляшенка). – Київ, 2002. – С.с.15-19.   
    34. “Почему Одесская консерватория должна стать музыкальной академией” , газ. “Вечерняя Одеса”, 27 июля 2002 г. - 5 с. 
        35. Звукоінтонаційний образ всесвіту у поезіях Т.Шевченко та М.Некрасова (досвід порівняльного семантичного аналізу) // Науковий вісник Національної музичної академії України ім..П.І.Чайковського: Культурологічні проблеми української музики (Наукові дискурси пам’яті академіка І.Ф. Ляшенка). – Київ, 2002.- С.с. 69-79.   
          36. – Головний редактор історичної ювілейної збірки – «Одеській державній музичній академії ім.А.В.Нежданової – 90». – Одеса: Друк, 2003. – 223 стор.
     37. С юбилеем! Статья в первом выпуске «Музыкального вестника» - газеты Одесской государственной музыкальной академии им.А.В.Неждаовой. = 2003, №1, ноябрь.
           38. Деякі проблеми вищої музичної освіти. /Трансформація музичної освіти і культури в Україні: Матеріали науково-творчої конференції, присвяченої 90-річному ювілею Одеської державної музичної академії ім.А.В. Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2004 рік. – С.с. 5-8.  
             39  Доповідь для професорсько-викладацького складу Вищої музичної школи м.Фрайбурга (Німеччина). Definition und Klassifikation der musikalischen
    Artikulation. – Фрайбуржська Вища музична школа, 28 квітня 2004 року. 
            40. Пропозиції Одеської державної музичної академії ім..А.В.Нежджнової щодо ступеневої освіти (бакалаври, магістри) у вищих навчальних закладах мистецького спрямування згідно Болонської декларації /Доповідь на Пленарному засіданні сесії загальних зборів Академії мистецтв України 13 травня 2005 року. – 4  стор. Здано до друку.  
              41.  “Исполнительские ремарки и тематизм в “прелюдиях и фугах Д.Д.Шостаковича” //Музичне мистецтво і культура”: Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім..А.В.Нежданової. - Одеса: Друкарський дім, 2004 (Вийшов у 2005 році). – С.с. 8-24. 
           43. «Болонский процесс: проблемі и перспективі» /газ. “Аргументі и факті в
    Украине”:  - 2005 год, №45. Интервью с В.Гузеевой.   
            
    
Список музичних творів:
   
О п е р е т и,  м ю з і к л и,  м у з и к а   д о  м у з и ч н о - д р а м а т и ч н и х     с п е к т а к л і в

     1. "Вероніка" - дитяча оперета за п’єсою Д.Шахова (співавтор     І.Голубов),  вперше -  Одеський театр музичної комедії,   10 травня 1983 р.
     2. "Чудя, Пугач і Шатало" - музика до театральної вистави за п’єсою М.Рогожина (співавт. І. Голубов), вперше - Одеський Російський драмтеатр ім. Іванова, вперше -  26.12.85 р.
      3. "Цезар і Клеопатра" - музика до театральної вистави за   п’єсою Б.Шоу (співавт. І.Голубов), вперше - Одеський Російський драмтеатр ім.Іванова, 25.06.86 г.
     4. "Синє небо, а в ньому хмари" - музика до  спектаклю за п’єсою   В.Арро (співавт. І.Голубов), вперше - Одеський Український музично-драматичний театр, - 1986.
   5. "Принцесса на горошине" - музика до вистави за казкою  Андерсена (співввт. І.Голубов), вп. - Одесса, 1989.
   6. "Иван да Марья" - музыка до вистави за казкою И.Герцельда    (співавтор І.Голубов), вп. в Одесском Украинском музыкально-    драматическом театре им. В.Василька 20.12.89 г.
   15. "Мушкетеры нашего двора" - то же, что  и "Чудя, Пугач и    Шатало" - вп. - Харків, 1997.
    
Т в о р и   д л я   о р к е с т р у   н а р о д н и х  і н с т р у м е н т і в

     1. "Скоморошина" - фантазія для оркестру народних інструментів.
     2. "Рапсодія на польскі теми" для оркестру народних інструментів.
     3. "Щедрик" - фантазія для оркестру народних інструментів і ансамблю   бандуристок (на основі обробки народної. песні “Щедрик” М.Леонтовича).
     4. "Ми проходим одними стежками" - пісня для ансамблю бандуристок з оркестром народних інструментів на сл. І.Дузя.
     5. "Згадка" – п’єса для оркестру народних інструментів. 1999 г.
   
  Х о р о в і    т в о р и

     1. "Контрасти" – пьеса для мішаного хору з фортепіано на слова   румунського поета М.Бенюка.
     2. "Балади нового часу" – пьеса для мішаного хору на сл. М.Бенюка.
     3. "Наш музичний дім" - пісня-гімн для хору з естрадним    ансамблем на сл. Романа Бродавко, 1997.
     4. "Ода Одеському університету" - для хору з ф-но на сл.   Романа Бродавко, 1996.
     5. "Гімн Одеського економічного університету" - для хору з    ф-но, сл. А.С.Редькіна.
6. "Гімн Одеського юридичного ліцею". Вірші Романа Бродавко, вп.18 жовтня 1997 г.
7. Гимн Одесской консерватории. Сл. Романа Бродавко.
8. Гімн Одеської академії зв*язку. Сл. О.Редькіна.
   
П "є с и   д л я   в о к а л ь н и х, і н с т р у м е н т а л ь н и х  а н с а м б л і в
    
     1. "Імпровізація" на польскі теми для скрипки та віолончелі.
     2. "Веселий оркестр" - пісня для ВІА на сл. Е.Безгодко.
     3. "Щедрик" - фантазія для вокально-інструментального ансамблю (за обробкою укр. нар. песні М.Леонтовича).
     4. "В стилі бароко" - фантазія для вокально-інструментального    ансамблю.
     5. "Ми проходим одними стежками" - пісня для тріо бандуристок, сл.    І.Дузя, опублік. у газеті "Одеські вісті", 16 березня 1993 р.
     6. "Запорiзька дума" - пісня - балада на сл. М.Палiєнко для тріо бандуристок.
     7. "В романтичному стилі" - інструментальна п’єса для ансамблю    бандуристок.
     8. “Василек” - пісна для чоловічого голосу у супроводі фортепіано на сл. Романа Бродавко. Третя премія на Всеукраиiському конкурсі композиторів, присвяченому 50-річчю з дня Перемоги - 1995 р.
     9. "Сонячний город" - пісня для жіночого вокального ансамблю з ф-но, вірші. Романа Бродавко. Друга премія на всеукраїнському конкурсі композиторів, присвяченому 200-рiччю Одеси - 1997 р.
     10. "Одеса і кіно" - пісня для вокального дуету з естрадним    оркестром, вірші Романа Бродавко.
    
І н ш і    т в о р и
     1. “Два негритенка”. Джазова п’єса для фортепіано.
     2. “Граючи Баха”. П’єса для фортепіано.
     6. Аранжування  для вокально-інструментальних, естрадних ансамблів.        

 


Контакти:

СОКОЛ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
вул.Балківська,32, кв.135
м.Одеса-110
65110,
Україна
Тел.: (8-048(2) 716-04-55;
55-15-48