НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

17.09.2023

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ запрошують композиторів та мистецтвознавців до участі у Всеукраїнському круглому столі на тему »»»04.09.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (серпень 2023). В тривожні дні воєнного спротиву, коли атаки ворога не припиняються і намагаються зламати нашу волю, музика підіймає дух людей, даруючи силу і надію. Цей процес безперервний, і українські композитори разом з виконавцями не залишають своїх позицій ні на день, ні на мить, адже справжня творчість – це поняття безкінечне. Невипадково в цьому році  »»»05.08.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (липень 2023). Спекотний липень, його тривожні дні протистояння рашистській агресії в різних регіонах України не змогли згасити творчу активність українських композиторів і на рідних теренах, і у світі. Особливою активністю була відзначена творча діяльність Асоціації електроакустичної музики при Національній Спілці композиторів  »»»03.07.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (червень 2023). Триває жорстока навала російського агресора, але Україна незламна допоки ми всі, українці, стоїмо єдиним фронтом, кожний на своєму місці, захищаючи нашу землю, наші національні цінності, нашу нетлінну культурну спадщину, наше право жити і творити. Українські композитори та їх музика працюють на перемогу. Важливо постійно підкреслювати значення української музики у контексті світової культури, її невід’ємність від загального історичного процесу та її еталонний мистецький рівень. В цьому сенсі цікавим був задум філармонічного вечора в Києві »»»04.06.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (травень 2023). У суперскладних умовах воєнного травня, коли масовані ракетні та дронові атаки ворога відбувалися практично щоночі та вдень, українські митці разом з усією Україною незламно тримають свій культурний фронт. Постійну підтримку українській культурі, українській музиці надає Європа, яка продовжує відкривати  »»»Всі новини »

СОКОЛ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ


Музикознавець


Народився 1 березня 1944 року у м.Херсоні. Доктор мистецтвознавства, професор,  завідуючий кафедрою теорії музики і композиції, ректор Одеської музичної академії ім.А.В. Нежданової.
Заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Академії мистецтв України, академік Академії наук Вищої школи України - відомий в Україні музикознавець, композитор, видатний організатор музичної освіти і мистецтва, громадський діяч.

          Закінчив з відзнакою відділення народних інструментів і музикознавче відділення Одеської консерваторії ім.А.В.Нежданової, аспірантуру Київської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського.
З 1977 року – кандидат мистецтвознавства, з 1996 – доктор мистецтвознавства.
В Одеській державній консерваторії ім.А.В.Нежданової працює з 1971 року. з 1977 р. (дотепер) завідуючим кафедрою теорії музики та композиції, з 1986 до 2000 року  – проректор з навчальної роботи, з 2000 – ректор Одеської консерваторії. 17 листопада 2005 року знову обраний ректором Одеської державної музичної академії ім..А.В.Нежданової.
У 1997 р. обраний членом-кореспондентом Академії мистецтв України і академіком Академії наук Вищої школи України.
З 1987 року -  член Національної Спілки композиторів України. З 2004р. - Секретар Правління НСКУ.

          З 1998 р. до 2000 був призначений членом експертної ради з мистецтвознавства Вищої Атестаційної комісії України. Відкрив в Одеській консерваторії у 1999 р.- магістратуру, у 2000 році – наукову аспірантуру, у 2002 р. – очолену ним спеціалізовану вчену раду з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності “Музичне мистецтво”.

          Сокол О.В є автором більше ста музикознавчих праць різноманітних жанрів, чотирьох монографій. За монографію “Структура музикознавства”  нагороджений Дипломом і другою грошовою премією Міністерства освіти України. Є організатором, доповідачом численних міжнародних та республіканських конференцій, головним редактором фахового наукового вісника  “Музичне мистецтво і культура” Одеської музичної академії (з 2001 року). Організатор і голова жюрі 12-ти обласних конкурсів юних композиторів Одесщини.

          Підготував 45 музикознавців, серед яких  4 кандидати наук.  з жовтня 2004 року – Голова Одеської організації Національної Спілки композиторів України. Двічі - лауреат пісенних композиторських конкурсів, автор музики для хору, народного оркестру, музики до музично-драматичних вистав, мюзиклів (у співавторстві), творів для інструментальних та вокальних ансамблів, пісень, гімнів (у тому числі – Одеської музичної академії).

           З 1990 по 1995 рік був обраний депутатом районної Ради народних депутатів Центрального району м. Одеси. З 2000 р. - Голова Одеського відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки України.  З 2001 року – Президент благодійного фонду пам’яті Е.Гілельса, Генеральний директор Першого і Другого міжнародних конкурсів  молодих піаністів памяті Е. Гілельса. Член оргкомітету і член журі Першого Міжнародного конкурсу скрипалів імені Давида Ойстраха.  У 2003 році нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. 

         12 лютого 2004 року нагороджений Почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України “За досягнення в розвитку культури і мистецтва”. 1 березня  2004 р  присвоєно Почесне звання “Заслуженого діяча мистецтв України”.  Постановою Президії Академії наук Вищої школи України від 20 листопада 2004 року, протокол №8 присуджено Диплом лауреата нагороди Ярослава Мудрого “За значний здобуток у галузі науки і техніки”.

Основні музикознавчі праці:

    1.  Про принцип подібності в  творчому методі І.Стравинського //Українське музикознавство, N9.- Київ: Музична Україна, 1974. -1,2 др. арк. 
    2.  Особливості та найважливіші принципи інтервально-комбінаційного методу І.Стравинського //Українське музикознавство, N11.- Київ: Музична Україна, 1976. - 1.5 др. арк.
    3.  Типологія простої, складної та синтетичної фактури  в творах І.Стравинского: Дисс... канд. мист..- Одеса, 1977. - 7 др. арк.
    4. Інтонаційні вправи та імпровізація на заняттях по сольфеджіо: Методичні рекомендації з курсу "Сольфеджіо" для ДМШ, музучилищ і консерваторій. - Одеса, 1980. - 7.75 др. арк.
    5. Тенденції художнього універсалізму у соціалістичній музичній культурі: Матеріали  Республ. наукової конф.: "Музичне мистецтво соціалістичного суспільства: Проблеми духовного збагачення особистості". - Київ: Наукова думка, 1982. - С.с.32-34.
    6. Методичні рекомендації до комплексного плану організації навчально-дослідної роботи студентів. Співавтор Маркова Є. М. - Одеса, 1984. - 2 др. арк.
    7. Композиторська графоманія? (стаття про творчість самодіяльних              композиторів). Республ. газ. "Культура і життя", 28 червня 1985 р. - 0.3 др. арк.
    8. Широкою нивою (про творчість Одеського композитора    О.О.Красотова). Республ. газета "Культура і життя", 2 травня 1986 р. - 0.5 др. арк.
    9. Естетичні емоції і конструювання особистісного смислу дійсності в музиці //Матеріали Всесоюзного симпозіуму "Діагностика і регуляція емоційних станів" (Москва-Одеса). - Одеса, 1990. - С.с. 108-111.
    10. Досвід побудови структури музикознавства /Депоновано у  НІВ Інформкультури Держ. бібл. ім.В.І.Леніна 05.08.90. - №2267. Музыка", - Вип.9. - 3,3 др. арк.
    11. Структура музикознания. Учебное пособие по курсу  "Введение в музыкознание" /Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям  искусства и культуры. - Москва, 1991. - 3 п.л..
    12. Експрессивно-стилистические ремарки и музыкальный стиль                /Республ. методкабинет учебных заведений искусства и культуры України. - Київ, 1992. - 5,25 п. л. 
    13. Музыкальная культура как предмет музыковедения //Одесский             музыковед' 93. - Одесса: Моряк, 1993. - С.с.91-99.
    14. Про експресію звукоінтонаційних образів в поетиці "Кобзаря" Т.Г.Шевченко //Одесский музыковед' 93. - Одесса: Моряк, 1993. - С.с.29-35.                       
    15. Музична культура як предмет та  об'єкт  музикознавства  //Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. - В.13 /Інститут системних досліджень освіти. - Київ, 1995. - С.с. 213-221.
    16. Теория музикальной артикуляции: монография /Рец. докт. мистецтв. Котляревський І.А.; Ред. канд. мистецтв. Ю.Семенов. -  Одесса: ОКФА, 1996. в. - 204 стр.
    17. Стилистика музыкальной речи и терминологические ремарки     /Дисс... доктора искусствоведения. - Одесса, 1996. -18,2 др.арк. - 384 стор.
    18. Теорія музичної артикуляції: Визначення та класифікація.  //Актуальні напрямки розвитку академічного народно-інструментального мистецтва /Матеріали Другої Всеукраїнської     конференції, 20-27 грудня 1998 р. /Упорядник М.А. Давидов. - Київ. 1998. - С.с. 86-91.
    19. Вспоминая о настоящих, неслучайных... (о преподавателях Одесской консерватории)    //Одесская консерватория: Славные имена, новые страницы. - Одесса: Гранд-Одесса, 1998. - С.с. 70-84.
    20. Музыка, музыкальная культура: определения //Культурологічна трансформація мистецької освіти та актуальні питання творчої діяльності музиканта в сучасній Україні. - Київ: Друкарня Держакадемії керівних кадрів культури і мистецтв, 1998. - С.с. 85-95.
    21. До питання про стилістику музичного мовлення (доповідь на засіданні Академії Наук Вищої школи України 15 листопада 1997 року). - 8 стор.
    22. Образно-смысловое обоснование музыкальных стилей в работах   Б.Яворського //“Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. - Випуск 6 - Musicae ars et scientia /книга на честь 70-річчя Н.О.Герасимової-Персидської”. Київ -1999 рік. - С.с 140-148.
    23. Интонационно-художественный образ мира //Культурологические проблемы музыкальной украинистики, - В.3: Вопросы музыкальной семантики.- Одесса,1998. - С.с..8-16.
    24. Образно-смысловое обоснование музыкальных стилей в работах Б.Яворского //Трансформація музичної освіти:  культура та сучасність" /Матеріали музикологічного семінару. - 23-25 квітня 1998 р. - Ч.1. - Одеса: Астропринт, 1998. - С.с. 48-55. 
    25. Доповідь на Четвертому  мiжнародньому конгресі українiстiв 25-29 серпня 1999 р., в м. Одесі:  "Звукоiнтонацiйний образ Всесвiту у поезiях Т.Г.Шевченка i М.А.Некрасова" на секцiї "Iсторiя української музики: Предмет, новi методологiї, свiтовий контекст".  - 11 с.
    26. Реконструкция музыкально-стилевых понятий Б.Яворского в аспекте психологического образа мира //Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової “Музичне мистецтво і культура”. Випуск1. - Одеса: Астропринт, 2000. - С.с. 81-90.
    27. Выдающийся певец, ректор Одесской консерватории Николай Огренич //Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової “Музичне мистецтво і культура”. Випуск 1. - Одеса: Астропринт, 2000. - С.с. 5-8.
    28. Проблеми становлення наукової еліти в галузі мистецтвознавства //Мистецтвознавство України: Збірник наукових праць /Академія мистецтв України. Випуск перший. –Київ: Спалах,2000. - С.с.305-311.
    29. О, если б мог выразить в звуке. (К открытию мемориальной доски ректору Одесской консерватории Н.Огреничу). - Газ. Одеський вестник, 18 апреля 2002 г. 
    30.“Музикознавчим виданням - належні методологічні та методичні основи”. /“Сучасний стан українського мистецтвознавства та шляхи його подальшого розвитку” - 23 листопада 2000 року. - Київ:ВПП “Компас”, 2000, - С.с.95-97. 
    31. Про деякі проблеми вищої музичної освіти //Музична освіта в Україні: Сучасний стан, проблеми розвитку. – Матеріали науково-практичної конференції. – Київ –2001. - С.с 54-57. 
    32. “Звукоінтонаційні картини Всесвіту у поезіях Т.Шевченко і М.Некрасова” //Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім.А.В.Нежданової “Музичне мистецтво і культура”. -_Одеса: Астропринт, 2001.
    33. І.Ф.Ляшенко – організатор музичної науки //Науковий вісник Національної музичної академії України ім..П.І.Чайковського: Культурологічні проблеми української музики (Наукові дискурси пам’яті академіка І.Ф. Ляшенка). – Київ, 2002. – С.с.15-19.   
    34. “Почему Одесская консерватория должна стать музыкальной академией” , газ. “Вечерняя Одеса”, 27 июля 2002 г. - 5 с. 
        35. Звукоінтонаційний образ всесвіту у поезіях Т.Шевченко та М.Некрасова (досвід порівняльного семантичного аналізу) // Науковий вісник Національної музичної академії України ім..П.І.Чайковського: Культурологічні проблеми української музики (Наукові дискурси пам’яті академіка І.Ф. Ляшенка). – Київ, 2002.- С.с. 69-79.   
          36. – Головний редактор історичної ювілейної збірки – «Одеській державній музичній академії ім.А.В.Нежданової – 90». – Одеса: Друк, 2003. – 223 стор.
     37. С юбилеем! Статья в первом выпуске «Музыкального вестника» - газеты Одесской государственной музыкальной академии им.А.В.Неждаовой. = 2003, №1, ноябрь.
           38. Деякі проблеми вищої музичної освіти. /Трансформація музичної освіти і культури в Україні: Матеріали науково-творчої конференції, присвяченої 90-річному ювілею Одеської державної музичної академії ім.А.В. Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2004 рік. – С.с. 5-8.  
             39  Доповідь для професорсько-викладацького складу Вищої музичної школи м.Фрайбурга (Німеччина). Definition und Klassifikation der musikalischen
    Artikulation. – Фрайбуржська Вища музична школа, 28 квітня 2004 року. 
            40. Пропозиції Одеської державної музичної академії ім..А.В.Нежджнової щодо ступеневої освіти (бакалаври, магістри) у вищих навчальних закладах мистецького спрямування згідно Болонської декларації /Доповідь на Пленарному засіданні сесії загальних зборів Академії мистецтв України 13 травня 2005 року. – 4  стор. Здано до друку.  
              41.  “Исполнительские ремарки и тематизм в “прелюдиях и фугах Д.Д.Шостаковича” //Музичне мистецтво і культура”: Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім..А.В.Нежданової. - Одеса: Друкарський дім, 2004 (Вийшов у 2005 році). – С.с. 8-24. 
           43. «Болонский процесс: проблемі и перспективі» /газ. “Аргументі и факті в
    Украине”:  - 2005 год, №45. Интервью с В.Гузеевой.   
            
    
Список музичних творів:
   
О п е р е т и,  м ю з і к л и,  м у з и к а   д о  м у з и ч н о - д р а м а т и ч н и х     с п е к т а к л і в

     1. "Вероніка" - дитяча оперета за п’єсою Д.Шахова (співавтор     І.Голубов),  вперше -  Одеський театр музичної комедії,   10 травня 1983 р.
     2. "Чудя, Пугач і Шатало" - музика до театральної вистави за п’єсою М.Рогожина (співавт. І. Голубов), вперше - Одеський Російський драмтеатр ім. Іванова, вперше -  26.12.85 р.
      3. "Цезар і Клеопатра" - музика до театральної вистави за   п’єсою Б.Шоу (співавт. І.Голубов), вперше - Одеський Російський драмтеатр ім.Іванова, 25.06.86 г.
     4. "Синє небо, а в ньому хмари" - музика до  спектаклю за п’єсою   В.Арро (співавт. І.Голубов), вперше - Одеський Український музично-драматичний театр, - 1986.
   5. "Принцесса на горошине" - музика до вистави за казкою  Андерсена (співввт. І.Голубов), вп. - Одесса, 1989.
   6. "Иван да Марья" - музыка до вистави за казкою И.Герцельда    (співавтор І.Голубов), вп. в Одесском Украинском музыкально-    драматическом театре им. В.Василька 20.12.89 г.
   15. "Мушкетеры нашего двора" - то же, что  и "Чудя, Пугач и    Шатало" - вп. - Харків, 1997.
    
Т в о р и   д л я   о р к е с т р у   н а р о д н и х  і н с т р у м е н т і в

     1. "Скоморошина" - фантазія для оркестру народних інструментів.
     2. "Рапсодія на польскі теми" для оркестру народних інструментів.
     3. "Щедрик" - фантазія для оркестру народних інструментів і ансамблю   бандуристок (на основі обробки народної. песні “Щедрик” М.Леонтовича).
     4. "Ми проходим одними стежками" - пісня для ансамблю бандуристок з оркестром народних інструментів на сл. І.Дузя.
     5. "Згадка" – п’єса для оркестру народних інструментів. 1999 г.
   
  Х о р о в і    т в о р и

     1. "Контрасти" – пьеса для мішаного хору з фортепіано на слова   румунського поета М.Бенюка.
     2. "Балади нового часу" – пьеса для мішаного хору на сл. М.Бенюка.
     3. "Наш музичний дім" - пісня-гімн для хору з естрадним    ансамблем на сл. Романа Бродавко, 1997.
     4. "Ода Одеському університету" - для хору з ф-но на сл.   Романа Бродавко, 1996.
     5. "Гімн Одеського економічного університету" - для хору з    ф-но, сл. А.С.Редькіна.
6. "Гімн Одеського юридичного ліцею". Вірші Романа Бродавко, вп.18 жовтня 1997 г.
7. Гимн Одесской консерватории. Сл. Романа Бродавко.
8. Гімн Одеської академії зв*язку. Сл. О.Редькіна.
   
П "є с и   д л я   в о к а л ь н и х, і н с т р у м е н т а л ь н и х  а н с а м б л і в
    
     1. "Імпровізація" на польскі теми для скрипки та віолончелі.
     2. "Веселий оркестр" - пісня для ВІА на сл. Е.Безгодко.
     3. "Щедрик" - фантазія для вокально-інструментального ансамблю (за обробкою укр. нар. песні М.Леонтовича).
     4. "В стилі бароко" - фантазія для вокально-інструментального    ансамблю.
     5. "Ми проходим одними стежками" - пісня для тріо бандуристок, сл.    І.Дузя, опублік. у газеті "Одеські вісті", 16 березня 1993 р.
     6. "Запорiзька дума" - пісня - балада на сл. М.Палiєнко для тріо бандуристок.
     7. "В романтичному стилі" - інструментальна п’єса для ансамблю    бандуристок.
     8. “Василек” - пісна для чоловічого голосу у супроводі фортепіано на сл. Романа Бродавко. Третя премія на Всеукраиiському конкурсі композиторів, присвяченому 50-річчю з дня Перемоги - 1995 р.
     9. "Сонячний город" - пісня для жіночого вокального ансамблю з ф-но, вірші. Романа Бродавко. Друга премія на всеукраїнському конкурсі композиторів, присвяченому 200-рiччю Одеси - 1997 р.
     10. "Одеса і кіно" - пісня для вокального дуету з естрадним    оркестром, вірші Романа Бродавко.
    
І н ш і    т в о р и
     1. “Два негритенка”. Джазова п’єса для фортепіано.
     2. “Граючи Баха”. П’єса для фортепіано.
     6. Аранжування  для вокально-інструментальних, естрадних ансамблів.        

 


Контакти:

СОКОЛ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
вул.Балківська,32, кв.135
м.Одеса-110
65110,
Україна
Тел.: (8-048(2) 716-04-55;
55-15-48