НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

03.12.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (листопад 2023). Творча діяльність митців України, незважаючи на складні умови війни, не зупиняється ні на день, адже мова йде про утвердження національних духовних цінностей, про збереження української культурної спадщини, про події нашої історії, про які не можна забувати. Це особливо важливо зараз, коли ворог хоче стерти з лиця землі все українське, а найбільше нашу вікову унікальну культуру.  »»»25.10.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ – «КИЇВ МУЗИК ФЕСТ- 2023». У важкий воєнний час, коли ми всі незламно стоїмо на культурному фронті, найвизначнішим і наймасштабнішим мистецьким проєктом Національної Спілки композиторів України не лише вересня-жовтня, а всього року став ХХХІУ Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест-2023» (30 вересня – 8 жовтня 2023). Розуміючи значення культурної роботи у час жорстоких випробувань, що випали на долю нашої країни, Мистецька рада фестивалю  »»»17.09.2023

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ запрошують композиторів та мистецтвознавців до участі у Всеукраїнському круглому столі на тему »»»04.09.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (серпень 2023). В тривожні дні воєнного спротиву, коли атаки ворога не припиняються і намагаються зламати нашу волю, музика підіймає дух людей, даруючи силу і надію. Цей процес безперервний, і українські композитори разом з виконавцями не залишають своїх позицій ні на день, ні на мить, адже справжня творчість – це поняття безкінечне. Невипадково в цьому році  »»»05.08.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (липень 2023). Спекотний липень, його тривожні дні протистояння рашистській агресії в різних регіонах України не змогли згасити творчу активність українських композиторів і на рідних теренах, і у світі. Особливою активністю була відзначена творча діяльність Асоціації електроакустичної музики при Національній Спілці композиторів  »»»Всі новини »

АЛЕКСАНДРОВА НАТАЛІЯ ГЛІБІВНА

Музикознавець


Народилась у м. Одесі 4 березня 1951 року. Закінчила Одеську середню спеціальну музичну школу ім. проф. П.С. Столярського (1969) за класом теорії музики та композиції проф. Т.С. Малюкової. 1974 року закінчила Одеську державну консерваторію ім. А.В. Нежданової (нині Одеська державна музична академія ім. А.В. Нежданової) як музикознавець (клас проф. Р.М. Розенберг). 1983 року закінчила аспірантуру Київської державної консерваторії ім. П.І. Чайковського (нині - Національна музична академія України) під керівництвом професора Н.О. Герасимової-Персидської. Кандидат мистецтвознавства (1987). Доцент (1991).
З 1971 року викладає на кафедрі теорії музики та композиції Одеської державної музичної академії ім. А.В. Нежданової (з 1989 року на посаді доцента, з 2000 р. - професора). Основні лекційні курси - аналіз музичних творів, гармонія.
Головний напрямок наукової роботи - аналіз різних аспектів композиторської творчості в сучасній українській музичній культурі, нових форм музично-мовної виразності, вивчення деяких особливостей виконавського аналізу музичного тексту. Автор понад 60 наукових статей, значна частина з яких опублікована .
Учасниця численних міжнародних фестивалів, форумів, конференцій та семінарів. Редактор окремих наукових музикознавчих видань.
Член Національної Спілки композиторів України (з 1990 р.).

Основні музикознавчі праці:

1. Основные типы музыкального интонирования в украинской камерно-инструментальной музыке 70-80-х гг. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. - Київ, 1987. - 249 с., нот. - Рукопис. - (10 друк. арк.).
2. Мелодия как форма проявления интонационности в музыке. - Одеса, 1982. -  Рукопис. -(2 друк. арк.)
3. Микровариантность ладоинтонационных форм мелодики в условиях свободного строя / Методические рекомендации по курсу анализа музыкальных призведений. - Одеса, 1983. - (1,3 друк. арк.).
4. Перша в жанрі // " Музика". - 1984. - № 2. - (0,5 друк. арк.).
5. Теоретические предпосылки исследования мелодических форм современной музыки. - Деп. в НИО Информкультура Гос. библиотеки им. В. И. Ленина. № 687. - М., 1984. - (1 друк. арк).
6. Деякі особливості мелодичного інтонування в камерно-інструментальних творах українських композиторів (70-80 рр.).- Одеса, 1985. - Рукопис. - (1,5 друк.арк).
7. Український камерно-інструментальний ансамбль. Досвід аналізу типів фактури. - Одеса, 1986. - Рукопис. - (4,5 друк.арк).
8. До аналізу інтонаційної драматургії сонат для духових інструментів Ю. Іщенка // Українське музикознавство. - Вип. 23. - Київ, 1988. - С. 40-48. - (0,5 друк. арк.).
9. Тематизм і методи його розвитку в творах сучасних українських авторів.- Одеса, 1988. - Рукопис. - (1,5 друк. арк.).
10. Типология фактуры. - Одесса, 1989. - Рукопись. - (1 друк. арк).
11. Зразки аналізу мелодико-тематичних структур в сучасній музиці. - Учбово-методичний посібник з курсу аналізу музичних творів. - Одеса, 1989. - Рукопис. - (1,5 друк. арк.).
12. Типы музыкального интонирования. Общая характеристика. - Деп. в НИО Информкультура Гос. библиотеки им. В.И. Ленина. - № 2322. - М., 1990; (2,2 друк. арк)
13. Трагедийность в квартетах Дм. Шостаковича: к проблеме семантического анализа музыки // "Одесский музыковед-93". - Одесса, 1993. - С. 124-138. - Совместно с А.И. Самойленко (0,7 друк. арк).
14. Семантические функции жанровых прообразов в квартетах Дм. Щостаковича.- Одеса, 1994. - Рукопись. - (2 друк. арк.).
15. Духовность как музыкально-культурологический феномен // Культурологические проблемы музыкальной украинистики: Сб. статей. Вып. 3. Вопросы музыкальной семантики. - Одесса, 1997. - С. 20-26. - (0,5 друк.арк).
16. От жанрових номинаций к семантике жанра: о своеобразии музыковедческого дискурса // Культурологические проблемы музыкальной украинистики: Сб. статей. Вып. 2. Ч.1. - Одеса, 1997. - С. 71-79. - (0,5 друк.арк).
17. Семантика "духовного" у творчості сучасних композиторів // Актуальні проблеми духовності: Зб. наукових доповідей та реферативних викладів, повідомлень II Всеукраїнської конференції у Кривому Розі. - Вип. 2. - Київ - Кривий Ріг, 1997. - С. 224-232.- (0,5 друк. арк.).
18. Диалогичность как жанрово-стилевая парадигма в творчестве украинских композиторов 90-х гг. // Культурологічна трансформація мистецької освіти та актуальні питання творчої діяльності музиканта в сучасній Україні: Зб. наукових праць. - Київ, 1998. - С. 109-118. - (0,5 друк. арк.).
19. Дискурсивные аспекты современного музыкознания // Транчформація музичної освіти: культура та сучасність / Матеріали музикологічного семінару: Збірник статей - Ч.1. / під ред. М. Л. Огреніча. - Одеса, Астропринт, 1998. - С. 102-107. - (0,5 друк. арк.).
20. Типологія сучасної композиторської творчості. - Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. - Т. 14. - Київ, 1999. - С. 553-555. - (0,5 друк. арк.).
21. Музыка іn memorium в творчестве украинских композиторов 90-х годов // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В. Нежданової. Вип. 2 / Гол. ред. О.В. Сокол.-Одеса: Астропринт, 2001. - С. 29-37. - (0,5 друк. арк.).
22. Дискурсивные аспекти современного музыкознания // Теоретичні
питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць.-
Випуск 23. - Київ: Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2002. - С. 170-
174. - (0,5 друк. арк.).
23. Программность в музыке как ценностно-смысловой феномен //
Теоретичні  та  практичні  питання  культурології:   Зб.  наук. статей.
Вип. X.- Мелітополь: "Сана", 2002. - С. 57-67. - (0,5 друк. арк.).
24. "Урочиста літургія" Л. Дичко у контексті виконавської традиції //
Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. - Вип. 22. -- Музичне
виконавство. - Кн.8. - Київ, 2002. - С. 67-81. - (0,5 друк. арк.).
25. Реинтерпретация   литургического   жанра   в   творчестве   Л.Дычко   //
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти:
збірник наукових праць. Вип.  8 / За ред.  Н.Є. Гребенюк. Київ,
Науковий світ, 2002. - С. 163-172. - (0,5 друк. арк.).
26. Новые тенденции развития аналитического метода в музыковедении //
Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної
консерваторії ім. А.В. Нежданової. Вип. З / Гол. ред. О.В. Сокол.
Одеса: Астропринт, 2002. - С. 54-62. - (0,5 друк. арк.).
27. Антиномія "автор-традиція" у творчості сучасних вітчизняних композиторів / Українське музикознавство: Науково-методичний збірник. - Вип. 31. - Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2002. - С. 129-140. - (0,5 друк. арк.).
28. Аналітичне музикознавство на шляху методичного оновлення / Проблеми музичної освіти: Мистецтво молодих - 2001. Щорічна творча акція / Академія мистецтв України; голова редколегії академік І.Д. Безгін. - К.: СПД Кравчук В. - К., 2003. - С. 81-94.  - (0,5 друк. арк.).
29. До проблеми   дисциплінарного оновлення сучасного музикознавства. Науковий   вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. - Вип. 29. До 90-річчя НМАУ  ім.   П.І. Чайковського. Музична  освіта  в  Україні:   теорія  і практика. Збірка статей. - Київ, 2003. - С. 150-159. - (0,5 друк. арк.).
30. Аналітичне  музикознавство  на  шляху методично-дисциплінарного  оновлення / Матеріали до українського мистецтвознавства (на пошану А.І. Мухи):   Збірник   наукових   праць.  -  Випуск   3.-   Київ:   ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2003. - С. 7-12. - (0,5 друк. арк.).
31. Нові жанрового-стильові парадигмі у творчості українських композиторів 90-х років / Інтернет-часопис "Musika Ukrainica": www.musika-ukrainica.odessa.ua. -  Одеса, квітень 2002 р.
32.  Кармела Цепколенко: издали и вблизи // Восток. Ежегодный журнал. - Мюнхен, 2000. - (0,3 друк. арк.).
33. Методологічне   оновлення   аналітичних   дисциплін   у   музикознавчій освіті // Музична освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку: Матеріали   науково-практичної   конференції   /   Академія      мистецтв України. Голова ред. колегії академік І.Д. Безгін. К.: Кий, 2001. С. 69-73. - (0,5 друк. арк.).
34. Новые формы диалога в творчестве современных    украинских композиторов   //  Музикальная   культура:   Восток-Запад:   Материалы международного музыковедческого семинара 1-2 февраля 2001-2002г. Ч. І / Сб. Восток-Запад: культура и цивилизация. Одесса: ООО Студия "Негоциант". - 2002. - С. 37-38. - (0,2 друк. арк.).
35. Від   жанрових   номінацій  до   питань   музикознавчого   дискурсу    трансформація   музичної   освіти:   культура   і   сучасність:   Матеріали
міжнародного музикологічного семінару, присвяченого К.Ф. Данькевичу / Гол. ред. О.В. Сокол. - Одеса: ОДМА ім. А.В. Нежданової, 2003. -С. 48-49. - (0,2 друк. арк.).
36. Передумови "діалогу культур" у сучасній українській музиці. / Восток - Запад: культура  и цивилизация: Материалы международного музыковедческого семинара и научно-практической конференции 2003 г. - Одесса: Астропринт, 2004. - С. 89-93. - (0,5 друк. арк.).
37. Методичні розробки та посібники з курсів "Аналіз музичних творів" та "Гармонія".

 

Контакти:

Александрова Наталія Глібівна
вул. Ніжинська 47, кв. 10
Одеса - 29,
Україна
Тел.:8 (048) 726-35-64