НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

05.03.2023

У Гамбурзі (ФРН) 24-26 лютого 2023 пройшов 9-й фестиваль нової музики Provinz Laerme, в якому широко була представлена українська сучасна музика. Прозвучали твори Кармели Цепколенко, Юлії Гомельської, »»»24.02.2023

ЇХ ЗАБРАЛА ВІЙНА… Сьогодні роковина трагічної ,страшної, підступної, безглуздої, підлої війни росії проти України. Наша країна понесла великі непоправні втрати. Серед них війна забрала життя багатьох діячів національної культури, які могли б жити і творити ще багато років. Сьогодні ми згадуємо наших незабутніх колег – видатних українських композиторів і музикознавців, чиє життя  »»»03.02.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (січень 2023). Українці живуть і продовжують діяти в умовах жорстокої підступної війни, розв’язаної російським агресором. І кожний на своєму місці робить все можливе, щоб зберегти гідність і допомогти своїй країні у важкий час. Зброя українських композиторів – їх музика »»»04.01.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (грудень 2022). Незважаючи на всі труднощі воєнного часу, ні на день не припиняється творча робота українських композиторів і виконавців, які доносять їх музику слухачеві. Ось лише деякі події, що відбулися в грудні 2022, про які хочеться нагадати (традиційно за хронологією). Місяць розпочався в Музичній вітальні Національної Спілки  »»»05.12.2022

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (листопад 2022) Триває запекла боротьба на всіх фронтах з жорстоким ворогом – російськими окупантами, що нахабно вдерлися на нашу землю. Українські композитори тримають міцні позиції на культурному фронті, одержуючи важливі перемоги, примножуючи надбання, захищаючи здобутки нації в духовній  »»»Всі новини »

ПАВЛИШИН СТЕФАНІЯ СТЕФАНІВНА

Музикознавець
(1930 -2021)


Народилася 20 травня 1930 р. у м. Коломия тоді Станіславівської області. У 1952 р. закінчила історико-теоретичний ф-т Львівської консерваторії. Рівночасно від 1949 р. працювала у музичних школах Львова.

 У 1955 р. захистила у Києві канд. дисертацію "Творчість Д.Січинського". У 1955-85 рр. викладала у Львівській консерваторії історію музики, семінар з сучасної музики та спеціалізацію з музикознавства. У 1960 р. отримала звання доцента, у 1983 р. - професора. У 1981 р. захистила докторську дисертацію на тему "Тенденції розвитку західної музики XX ст.".


З 1985 р. на творчій роботі. Член Спілки композиторів від 1957 р. У 1992-98 рр. голова секції мистецтвознавства, з 1998 р. - голова секції культурології Західного наукового центру НАН України, член правління Національної Спілки композиторів України, дійсний член Наукового Товариства Шевченка.

Раптово померла 05 січня 2021 р.


ОСНОВНІ МУЗИКОЗНАВЧІ ПУБЛІКАЦІЇ

ОКРЕМІ ВИДАННЯ:

Д.В.Січинський. - К.: Мистецтво, 1956. - 34 с.;
"Місячний П'єро" А.Шенберга. - К.: Муз. Україна, 1972. - 56 с.;
Чарльз Айвз. - К.: Муз. Україна, 1973. - 77 с.;
Станіслав Людкевич. - К.: Муз. Україна, 1974. - 54 с.;
Про деякі тенденції розвитку сучасної зарубіжної музики. - К.: Муз. Україна, 1976. - 63 с.;
Чарлз Айвз. - М.: Сов. Композитор, 1979. - 184 с.;
Денис Січинський. - К.: Муз. Україна, 1980. - 48 с.;
Зарубежная музыка XX века. Пути развития. Тенденции. - К.: Муз. Україна, 1980. - 212 с.;
О путях развития современной западной музыки. - Ереван: Советакан грох, 1981. - 110 с. - Вірмен. мовою.;
Валентин Сильвестров. - К.: Муз. Україна, 1989. - 86 с.;
Василь Барвінський. - К.: Муз. Україна, 1990. - 87 с.;
Мар'ян Кузан. - Л.: 1993. - 135 с.;
Історія однієї кар'єри: (про І.Маланюк). - Л.: Вільна Україна, 1994. - 106 с.;
Ігор Соневицький. - Л.: 1995. - 100 с.;
Олександр Барвінський. - Л.: Акад. Експрес, 1997. - 151 с.;
Арнольд Шёнберг: Монография. - М.: Композитор, 2001. - 474 с.;
Перша українська композиторка Стефанія Туркевич-Лісовська-Лукіянович. - Л.: БаК, 2004. - 160 с.;
Музика двадцятого століття. - Л.: БаК, 2005. - 232 с.;
Ігор Соневицький. - Л.: БаК, 2005. - 119 с.;
Стефанія Павлишин: Бібліогр. покажч. - Л.: ЛДОУНБ, 2000. - 68 с.; Syntagmation: Зб. наук. ст. на пошану д-ра мист. проф. С.Павлишин. - Л.: Сполом, 2000. - 172 с.;
Стефанія Павлишин  у своїх працях і висловах сучасників. - Л.: БаК, 2005. - 158 с.

СТАТТІ
Розділи у книжках, статті у збірниках

Опера "Роксоляна" // Питання історії і теорії укр. музики. - Львів. Держ. Ун-т., 1957. - Вип. 1. - с. 21-37.; Г.Топольницький // Питання історії і теорії укр. музики. - Львів. Держ. Ун-т., 1960. - Вип. 2. - с. 21-37.; Хорова творчість Д.Січинського, там же, с. 40-71.; Николай Колесса. - Первая симфония // 55 советских симфоний. - Ленинград: Сов. композитор, 1961. - с. 91-96.; Станислав Людкевич. - Прикарпатская симфония, там же, с. 97-104.; "Заповіт" С.Людкевича // Шевченко і музика: зб. Ст. - К., Мистецтво, 1966. - с. 121-128.; Василь Олександрович Барвінський // Укр. музикознавство. - К.: Муз. Україна, 1968. - Вип. 3. - с. 132-141.; Творчество А.Шёнберга 1899-1908 гг. // Музыка и современность: Сб. ст.- М.: Музыка, 1969. - Вып. 6. - с. 372-402.; Основные тенденции современной чехословацкой музыки // Проблемы музыкальной науки: сб. ст.- М.:  Сов. композитор, 1975. - вып. 3. - 198-237.;  Польська сучасна музика ( 1945-1970) // Музична критика і сучасність. - К.: Муз. Україна, 1978. - Вип. 1. - с. 104-167.; Риси стилю С.Людкевича // Творчість С.Людкевича: Зб. Ст. - К.: Муз. Україна, 1979. - с. 16-29.; Прогрессивные тенденции в творческой эволюции композиторов стран соц. содружества // Музыкальное искусство соц. общества. - К.: 1982. - с. 34-36.; Преломление современного музыкального языка в творчестве чехословацких композиторов // Искусство соц. стран Европы. - К.: 1985. - 97-113.; Львівські музиканти а "Празька школа" // СУПРОМ: Матеріали і док. - Львів, 1997. - с. 15-18.; Симфонічна творчість (М.Колесси) // Микола Колесса - композитор, диригент, педагог: Зб. ст. - Львів. - 1997. - с. 44-56.; Українсько-німецькі зв'язки в оперному мистецтві Львова // За матеріалами міжнар. симп.: Зб. ст. - К., 1998. - с. 216-219.; Василь Барвінський і українська музична культура // Ст. та матеріали / Упоряд. О.Смоляк. - Т., 1998. - с. 5-9.; Музика XX століття у синтезі мистецтв // Syntagmation. - Л., Сполом. - 2000. - с. 36-50.; Особливості новаторства американської музики другої половини XX ст. // Syntagmation. - Л., Сполом. - 2000. - с. 7-38.; Український фольклор у творчості Ф. Шопена // Фредерик Шопен: Зб. ст. - Л., 2000. - с. 5-17.; Життя, віддане Україні // Матеріали конф., присвяч. 150-річчю О.Барвінського. - Л., 2001. - с. 11-31.; Український композитор у Франції - Мар'ян Кузан // Зб. наук. ст. - Вип. 17. - К., 2001. - с. 297-303.; Нездійснений геній (про Д.Січинського) // Musica Galiciana. - 2003. - T. 7. - s. 182-184.; Творче становлення Володимира Губи (1960-1980-ті роки) // Зап. НТШ. - Л., 2004. - Т. CCXLVII. - с. 121-137.

Статті в журналах

"Заповит" С.Людкевича // Сов. музыка, 1956. - № 3. - с. 17-20.; Замечательная украинская певица (про С.Крушельницьку) // Сов. музыка, 1959. - № 2. - с. 128-131.; Борец в жизни и творчестве (про С.Людкевича) // Сов. музыка, 1962. - № 10. - с. 24-29.; Д.В.Січинський і народно-пісенна творчість // Народна творчість та етнографія, 1965. - № 6. - с. 63-66.; Направленность таланта (про М.Скорика) // Сов. музыка, 1966. - № 8. - с. 13-18.; Путь к народному (про Л.Дичко) // Сов. музыка, 1969. - № 12. - с. 4-9.; Героическая национальная драма (про оперу Б.Лятошинського "Золотий обруч") // Сов. музыка, 1970. - № 8. - с. 36-38.; Музыкант тонкий, перспективный (про Ж.Малдибаєву) // Сов. музыка, 1976. - № 12. - с. 22-26.; Старейшина украинской музыки (про С.Людкевича) // Музыкальная жизнь, 1977. - № 18. - с. 7-9.; Ясность эстетической позиции (про Є.Станковича) // Сов. музыка, 1978. - № 3. - с. 35-39.; Патриарх украинской музыки (к 100-летию С.Людкевича) // Сов. музыка, 1979. - № 6. - с. 80-83.; Молодые входят в жизнь // Сов. музыка, 1986. - № 11. - с. 37-41.; Был всегда искренен и чист (про В.Барвінського) // Сов. музыка, 1988. - № 8. - с. 13-19.; Від отчої землі (до 130-річчя Д.Січинського) // Музика, 1991. - № 1. - с. 23-24.; Родина Барвінських в українській культурі // Тернопіль, 1992. - № 3 - 4. - с. 35-37.; Знайомство зблизька (І.Соневицький) // Музика, 1992. - № 5. - с. 26-27.; Пам'ять роду і народу (про Барвінських) // Дзвін, 1993. - № 4/6. - с. 124-130.; Композитори-лірики (про Ю.Ланюка та О.Козаренка) // Музика, 1993. - № 3. - с. 3-4.; Сага роду Барвінських: Рід Барвінських в історії культури // Вісн. НТШ. - 1993. - № 6-7. - с. 16-18.; 1994. - №№ 8-9, 10-11. - с. 10-12.; ...Безсумнівний герой співу (про К.Чічка-Андрієнка) // Музика. - 1995. - № 4. - с. 24-25.; Композитор-експериментатор // Музика. - 1996. - № 3. - с. 27-28.; До 90-річчя А.Кос-Анатольського (1909-1983) // Наше життя. - 1999. - № 12. - с. 5-6.; Найвизначніша українська композиторка (про Л.Дичко) // Наше життя. - 1999. - № 4. - с. 5-7.; Українська музика у світовому контексті // Наше життя. - 1999. - № 9. - с. 3-5.; Маестро з Парижа: До 75-річчя М.Кузана // Музика. - № 6. - с. 13-15.; Талант і серце віддані Україні (про Б.Фільц) // Наше життя. - 2000. - № 11. - с. 10-11.; Українська музична культура сьогодні // Наше життя. - 2000. - № 2. - с. 7-9, 14.; Вона народилась з піснею (про М.Байко) // Наше життя. - 2001. - № 3. - с. 5-7.; Нова світова слава українського співу (про О.Пасічник) // Наше життя. - 2002. - № 11. - с. 6-8.
Elementy melodyki ukrainskiej w tworczosci Chopina // I Miedzynarodowy Kongres im. Chopina. - Warszawa: PWN. - 1963.; Mlode talenty lwowskie // Ruch muzyczny. - 1968. - № 19. - s. 9-10.; Internacjonalizm w muzyce a mlodzi kompozytorzy lwowscy // Ruch muzyczny. - 1972. - № 23. - s. 9-10.; Kompozytor Lwowski Andrzej Nikodemowicz // Ruch muzyczny. - 1973. - № 11. - s. 8-10. - під псевд. "а. р.".; Die osterreichische Oper in Lviv (1776-1872) // Mitt. der osterr. Ges. fur Musikwiss. - 1994. - № 27. - s. 9-14.; Piesni Adama Soltysa // Wokalistyka w Polsce i na swiecie. - Wroclaw, 2003. - T.2. - s. 36-43. - резюме англ. мовою. - s. 43-44.

Статті в енциклопедіях, газетах, метод. розробки, радіо- і телепередачі.