НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

10.05.2023

До Правління Національної Спілки композиторів України 3-го травня 2023 року надійшов лист від Управління культури Луганської облдержадміністрації з інформацією про діяльність композиторки »»»03.05.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (квітень 2023). Продовжуємо наші щомісячні огляди музичних подій, які, незважаючи на складні обставини, відбуваються у тривожний час війни і стають свідченням незламності українських композиторів і виконавців на культурному фронті. Квітень видався надзвичайно багатим на справжні мистецькі артефакти, на натхненні прояви глибинної генетичної сили  »»»02.04.2023

УУРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (березень 2023). Минув тринадцятий місяць незламного протистояння України жорстокій агресії нелюдів-рашистів. Кожен українець на своєму місці самовіддано захищає нашу національну ідентичність, нашу єдність, нашу свободу від російського варварства. Українські митці єдиним фронтом протистоять російській експансії, утверджуючи національні духовні цінності. Саме на це  »»»05.03.2023

У Гамбурзі (ФРН) 24-26 лютого 2023 пройшов 9-й фестиваль нової музики Provinz Laerme, в якому широко була представлена українська сучасна музика. Прозвучали твори Кармели Цепколенко, Юлії Гомельської, »»»24.02.2023

ЇХ ЗАБРАЛА ВІЙНА… Сьогодні роковина трагічної ,страшної, підступної, безглуздої, підлої війни росії проти України. Наша країна понесла великі непоправні втрати. Серед них війна забрала життя багатьох діячів національної культури, які могли б жити і творити ще багато років. Сьогодні ми згадуємо наших незабутніх колег – видатних українських композиторів і музикознавців, чиє життя  »»»Всі новини »

КАШКАДАМОВА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА

Музикознавець


Народилася 26 жовтня 1946 року в місті Харкові. Піаністка та музикознавець, спеціалізується в історії  фортеп'янно-виконавського мистецтва. Кандидат мистецтвознавства (1979), доцент (1986). Член музикознавчої комісії Наукового Товариства імені Т.Шевченка від часу відновлення його діяльності у 1990 р. Член правління Асоціації піаністів-педагогів України (ЕРТА) у 1992-1995 рр., співпрацює з Інтернаціональним музикознавчим товариством з питань вивчення історії музики у центральній та східній Европі при Технічному університеті Кемніц (Німеччина)  -  Internationale Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universitat Chemnitz. Член Спілки композиторів України від 1999 року. Член-засновник Моцартівського товариства у Львові.


Наталія Кашкадамова -  професор  Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. Свою музичну освіту вона здобула у цьому ж навчальному закладі за спеціальностями "фортеп'яно"   (проф. Олександр Ейдельман, 1970) та "музикологія"  (доцент Олександра Цалай-Якименко, 1973). Дисертацію на ступінь кандидата мистецтвознавчих наук виконала в Москві, навчаючись у аспірантурі Російської музичної академії імені Гнесіних (тоді - музично-педагогічного інституту) під керівництвом проф. О.Д.Алєксєєва (1971-1975) та захистила в Тбілісі (1979). Ця наукова робота була присвячена питанню токатності у фортеп'янній музиці радянських композиторів. Від 1970р. викладає у Львівській музичній академії (тоді - консерваторії).

Основним напрямком наукових досліджень Н.Кашкадамової є історія фортеп'янно-виконавського мистецтва. Підсумком  її наукової та навчальної роботи стала книжка "Мистецтво виконання музики на клавішно-струнних інструментах" (1998), рекомендована Міністерством культури України як посібник для вищих музичних навчальних закладів. Протягом 20 років Н.Кашкадамова досліджує творчу діяльність західноукраїнських піаністів. Результатом цієї роботи є десятки статей про Львівську фортеп'янну школу та книжка "Фортеп'янне мистецтво у Львові" (2001). Серед її праць також - науково-методичний нарис "Фортепіанне мистецтво Шопена" (2000 р.).

 
СПИСОК  ОСНОВНИХ  МУЗИКОЗНАВЧИХ  ПРАЦЬ

Про токкатність у музиці радянських композиторів // Українське музикознавство.- К.: М У, 1975.- Вип.10. - С.12-25.
О сонорике и некоторых проблемах исполнения произведений токкатного жанра // Современные вопросы муз. исполнительства и педагогики: Сб.трудов.- М.: ГМПИ им.Гнесиных, 1976.- Вып.ХХVII.- С.133-157.
Ритмика современной советской токкатной музыки // Фортепианная педагогика и исполнительство.- М.,1978.- Вып.33.- С.152-173.- (МК РСФСР. Упр.уч.заведений.ГМПИ им.Гнесиных).
Святослав Рихтер в зеркале советской музыкально-исполнительской критики:  Рукопис депоновано в НДВ Информкультура Государственной библиотеке СССР им.Ленина №624, 1984-40. Анотовано: Музыка. Библиографическая.-1984.-Вып.3.-С.43 (У співавторстві з О.Грищишин).
Савицький Р. Основні засади фортепіанної педагогіки / Редакція і передмова Н.Кашкадамової.- Пустомити, 1994.- 40 с.
Українська фортепіанна музика та виконавство: стильові особливості, зв'язки з музичною культурою Західної Європи. Матеріали ІІІ конференції Асоціації піаністів-педагогів України / Редактор-упорядник Н.Кашкадамова.- Львів, 1994.- 116 с.
З історії Львівської фортепіанної школи: Василь Барвінський та його учні-піаністи //Musica Galiciana / Red. L.Mazepa.- Rzeszow: Wydawnictwo Wyzszej szkoly Pedagogicznej, 1997.- T.I.- C. 185-195.
Мистецтво виконання музики на клавішно-струнних інструментах (клавікорд, клавесин, фортепіано) XIV-XVIII ст. - Тернопіль: "Астон", 1998.- 299 с.
Klavierkultur in Galizien bis 1939 // Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa: Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Tech.Univers Chemnitz.-Heft 5.- Chemnitz, 1999.- c. 20-33.
Фортепіанне мистецтво Шопена.- Тернопіль: Астон, 2000.- 80 с.
Наукова редакція збірника: Олег Криштальський: Спогади. Статті. Матеріали. - Наукова збірка ВДМІ ім. М. Лисенка.- Вип.3.- Львів, 2000.- 148 с.
Фортеп'янне мистецтво у Львові: Статті. Рецензії. Матеріали. - Тернопіль: СМП "Астон", 2001.- 400 с.
Доля піаністки у трагічному плетиві галицької історії // Наше життя (Our life).- Нью Йорк.- 2003, травень.- №5, рік LX. - с.3-6.
Василь Барвінський про фортеп'янне виконавство // У зб.: Василь Барвінський в контексті  європейської музичної культури.-Тернопіль: Астон, 2003. - с.118-129.
Нотний текст Ференца Ліста та піаніст-виконавець // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. - Вип. 3.  / Гол.ред. Б.Козак. - Львів: Львівський нац.університет, 2003.- С. 106-123.
Клавірні твори Дмитра Бортнянського: текст й інтерпретація // Записки НТШ. - Том ССXLVII. Праці Музикознавчої комісії. - Львів, 2004. - С. 172-179.
Марія Крушельницька. Спогади, статті, матеріали / Загальна редакція та впорядкування Т.Воробкевич та Н.Кашкадамової. - Львів: ЛДМА ім. М.Лисенка, 2004. - 208 с.
Олександр Ейдельман. Данина шани вчителеві. / Редактори-упорядники Н.Кашкадамова та Т.Милодан. - Львів: БАК, 2005. - 240 с.

Всі роботи після 1997 року існують в електронній версії.


Контакти:

КАШКАДАМОВА  НАТАЛЯ  БОРИСІВНА
Вул. Сміливих, буд.5, кв.19
м. Львів 
79044
Тел.: 8 (0332) 238-80-76
E-mail: kashk_adam@yahoo.com