НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

10.05.2023

До Правління Національної Спілки композиторів України 3-го травня 2023 року надійшов лист від Управління культури Луганської облдержадміністрації з інформацією про діяльність композиторки »»»03.05.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (квітень 2023). Продовжуємо наші щомісячні огляди музичних подій, які, незважаючи на складні обставини, відбуваються у тривожний час війни і стають свідченням незламності українських композиторів і виконавців на культурному фронті. Квітень видався надзвичайно багатим на справжні мистецькі артефакти, на натхненні прояви глибинної генетичної сили  »»»02.04.2023

УУРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (березень 2023). Минув тринадцятий місяць незламного протистояння України жорстокій агресії нелюдів-рашистів. Кожен українець на своєму місці самовіддано захищає нашу національну ідентичність, нашу єдність, нашу свободу від російського варварства. Українські митці єдиним фронтом протистоять російській експансії, утверджуючи національні духовні цінності. Саме на це  »»»05.03.2023

У Гамбурзі (ФРН) 24-26 лютого 2023 пройшов 9-й фестиваль нової музики Provinz Laerme, в якому широко була представлена українська сучасна музика. Прозвучали твори Кармели Цепколенко, Юлії Гомельської, »»»24.02.2023

ЇХ ЗАБРАЛА ВІЙНА… Сьогодні роковина трагічної ,страшної, підступної, безглуздої, підлої війни росії проти України. Наша країна понесла великі непоправні втрати. Серед них війна забрала життя багатьох діячів національної культури, які могли б жити і творити ще багато років. Сьогодні ми згадуємо наших незабутніх колег – видатних українських композиторів і музикознавців, чиє життя  »»»Всі новини »

СІКОРСЬКА ІРИНА МИХАЙЛІВНА


Музикознавець

Народилася 15.01.1959 у м. Кіровограді. Член Національної Спілки композиторів України (з 1995). Закінчила теор. відділ Кіровоградського музичного училища (1978), вокально-хоровий і теоретичний ф-т Одеської консерваторії ім. А.В. Нежданової (кл. історії музики проф. Р.М. Розенберг, 1983) та аспірантуру при ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ (1993, наук. кер. – проф. М.М. Гордійчук). 
1994 р. захистила канд. дисертацію “Українська комічна опера: генезис, тенденції розвитку”. 

1983–86 – викладач муз.-теоретичних дисциплін Кам’янець-Подільського культ-освітнього училища, 1986–90 – Кіровоградського пед. університету ім. В.Винниченка. З 1993 – наук. співробітник, з 2005 – старший наук. співробітник відділу музикознавства ІМФЕ. 

Відповідальний секретар; заст. головного редактора, науковий редактор, відповідальний секретар 1-го тому, головний редактор, науковий редактор 2-го тому «Української музичної енциклопедії». 2005–2008 – вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту канд. і докт. дисертацій при ІМФЕ.

Коло наукових інтересів – проблеми історії української музики, опера, оперета, мюзикл, музичне життя, композиторська творчість тощо. Активно працює також як музичний критик і журналіст. Автор великої кількості журнальних і газетних статей з питань укр. музично-театрального, музично-концертного життя України 1990-х – початку 2000-х та присвячених творчості українських композиторів М. Березовського, Д. Бортнянського, М. Вериківського, М. Леонтовича, М. Лисенка, І. Стравинського, А. Штогаренка; В. Балея, А. Гаврилець, Л. Дичко, В. Зубицького, О. Канерштейна, І. Карабиця, О. Козаренка, Ж. і Л. Колодубів, І. Тараненка, Г. Ляшенка, А. Нікодемовича, В. Птушкіна, М. Скорика, Є. Станковича, В. Філіпенка, Я. Цегляра, М. Чембержі, І. Щербакова та ін. 

Працювала у складі прес-груп фестивалів “Київ Музик Фест”, “Музичні прем’єри сезону”, “Міжнародний форум музики молодих” та ін. Керівник прес-груп фестивалів: “Київ Музик Фест” (2001–06), “Музичні прем’єри сезону” (2001, 2005–2007), «Фарботони» (2007, 2008).

З 2000 – координатор музикознавчої комісії КО НСКУ.

Музикознавчі праці: 

Дві музи – два крила. – К.: Музична Україна, 2001; 
Українська комічна опера: ґенезис, тенденції розвитку / Автореф. дисс. канд.мист-ва. – К.,1993; 
Оперета //Iсторія укр. музики.–Т.4. –К., 1993; Т.5.–К., 2004. 

СТАТТІ В ЗБІРКАХ: 

Комічний театр М.В.Лисенка //Укр. муз-во, Вип. 27, К., 1992;
І.Стравинський та українська комічна опера // Стравинський та Україна / Матер. І Міжнар. конф.– К.,1996; 
"Вій" М.Вериківського: примхи долі // Михайло Іванович Вериківський (до сторічного ювілею). – К.,1997; 
Мирослав Скорик і оперета // Мирослав Скорик / Наук. вісник НМАУ. – Вип.10. – 2000; 
Міжнародні музичні фестивалі в Україні як віддзеркалення сучасного культурного процесу // IV Міжнародний конгрес МАУ. – К., 2001; 
Українська музика 1990-х років у далекому зарубіжжі (репрезентативний аспект) // Українська тема у світовій культурі / Наук. вісник НМАУ. – Вип.17. – 2001;
Українська музична критика у 90-х рр. ХХ ст.: публіцистичний ухил // Матеріали до укр. мист-ва. Вип.2. – К., 2003; 
Здобутки і проблеми музичного життя України 90-х рр. // Матеріали до укр. мист-ва. – Вип.3. – К., 2003; 
Вселенська постать // Українське кіно: ідентифікація у часі. – К., 2003; 
Іван Карабиць і “Київ Музик Фест” // “Vivere memento” / Наук. вісник НМАУ. – Вип.31. – К., 2003; 
Микола Лисенко у західних джерелах // М.В.Лисенко і українська композиторська школа. – К., 2004; 
Юлій Мейтус і Єлисаветград // Ю.С.Мейтус. Сторінки життя і творчості. Наук. вісник НМАУ. – К., 2006. – Вип.34; 
Музично-театральна творчість Левка Колодуба //Левко Колодуб: Сторінки творчості: Наук. вісник НМАУ. – К., 2006. – Вип. 50;
Акварельний звукопис Богдани Фільц [вст. ст.] // Фільц Б. Золоте весельце. – Тернопіль, 2007; 
Тарас Шевченко на музичних фестивалях Києва 1990-х – початку 2000-х років // Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ – початок ХХІ ст. /Наук вісник НМАУ. – Вип. 68; 
Українська опера 1989 – 2005 рр.: феномен чи фантом? // Музична україністка: Сучасний вимір. – 2008. – Вип. 2; 
Захоплення, що переросло в професію [вст. ст.] // Золотаренко Ю. Романси та хори. – К., 2008; 

статті до «Енциклопедії сучасної України», «Шевченківської енциклопедії», «Української музичної енциклопедії»; понад 50 журнальних, понад 450 газетних статей;

НАУКОВЕ РЕДАГУВАННЯ: 

«Українська музична енциклопедія» Т.1 – заст. гол. ред., Т.2 – гол. ред.; літ.-наук. ред. 
Ревуцький Д. Микола Лисенко. Повернення першоджерел / ред.-упоряд. В. Кузик. – К., 2003; 
Лисенко М.В. Листи /авт.. упоряд. Р.Скорульська. – К., 2004; 
Кива О. Камерні твори / ред.-упоряд. А. Луніна. – К., 2007; 
Станкович Є. Камерні твори / ред.-упоряд. А. Луніна. – К., 2008; 
Майборода П. Вибрані вокальні твори ред.-упоряд. В. Кузик. – К., 2008; 

редактор-упорядник буклетів до щорічного фестивалю «Травневі музичні зустрічі» (2001–2008). – Кіровоград, 2001, 2008

ЛІТЕРАТУРА

Міжнародний музичний фестиваль “Київ Музик Фест” (1990–1999). – К., 1999;
Сумарокова В. Коли не тільки музи не мовчать // Українська музична газета. – 2000. – №1 (січень–березень); Зінченко Н. Лисенкіана // Хрещатик. – 2004. – 20 січня.Контакти:

СІКОРСЬКА Ірина Михайлівна

вул.О.Теліги, 3-а, кв.25

м. Київ-112

04112

Україна

Тел.: (8-044) 456-40-71