НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

02.05.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (квітень 2024). З приходом весни культурне життя завжди активізується, але в нинішньому квітні, здається, так, як ніколи. Особливо це стосується виконання музики українських сучасних композиторів різних поколінь та творчих вподобань. В нашому огляді спробуємо висвітлити хоча б деякі музичні події, що відбулися на різних концертних майданчиках України і незважаючи на складні умови воєнного часу »»»16.04.2024

ОБ"ЄДНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (ОКУ) "ОБЕРІГ" ЗАПРОШУЄ композиторів до співпраці з охорони авторських прав. »»»03.04.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (березень 2024). Разом з усією нашою країною в складних умовах воєнного часу українські композитори невтомно продовжують свій шлях до перемоги. Шлях цей складний, сповнений важких втрат, про які ми завжди пам’ятаємо, але й не здаємося, завойовуючи все нові рубежі на мистецькому фронті. В березневі дні вся музична громадськість України згадувала  »»»11.03.2024

ПРИВІТАННЯ КАРМЕЛЛІ ЦЕПКОЛЕНКО. Сердечно вітаємо нашу дорогу колегу, видатну українську композиторку, заслуженого діяча мистецтв України, професорку Кармеллу Цепколенко з визначною подією –  »»»07.03.2024

Незважаючи на всі складнощі воєнного часу, до Правління НСКУ постійно продовжують надходити заяви від композиторів та музикознавців з проханням прийняти до лав Національної Спілки композиторів України. Нас радує ентузіазм молодих фахівців, які  »»»Всі новини »

РЕДЯ ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА

Музикознавець


 

Народилась 9 грудня 1952 р., м. Часів-Яр Донецької обл. 
Професійну освіту здобула у Луганському музичному училищі (1967-1971) та Київській консерваторії ім. П.І.Чайковського (1971-1976).
Закінчила аспірантуру при Київській консерваторії за спеціальністю "Історія музики" (1980), докторантуру Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (2003).

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію "Оперні шукання І. Стравінського 1910-1920-х років: російська традиція та художні тенденції часу" (наук. керівник О.С. Зінькевич); у 2010 році - докторську дисертацію "Інтегративні процеси в російській музичній культурі кінця ХІХ - початку ХХ століть").

З 1976 по 1980 - викладач муз.-теоретичних дисциплін Чернігівського музичного училища;
1980-1986 - ст. викладач кафедри історії музики Донецького музично-педагогічного інституту (нині Національна музична академія ім. С.С. Прокоф'єва).

У 1986-2000 - лектор-мистецтвознавець, художній керівник Запорізької обл. філармонії. Активно співпрацювала з Запорізьким симфонічним оркестром, міською Дитячою філармонією, викладала музично-теоретичні дисципліни у Запорізькому музичному училищі.

У 1998-2002 - викладач кафедри управління персоналом Запорізької державної інженерної академії (експериментальний авторський курс для студентів негуманітарних вузів "Людина і культура"). З 2002 р. працювала на посаді доцента кафедри історії музики етносів України та музичної критики НМАУ ім. П.І. Чайковського, на кафедрі музикології (нині кафедра теоретичної, прикладної культурології і музикознавства) НАКККіМ.

Доктор мистецтвознавства (2010).

Професор (2011).

Член Спілки композиторів України (1987); з 2010 - член ревізійної комісії.

Лауреат премії ім. І.С. Паторжинського Запорізького відділення Українського Фонду культури (1999).


Сфера професійних інтересів - історія музики, музичне джерелознавство, музична критика, методика мистецької освіти.
Бере участь у музикознавчих форумах, конференціях, наукових Інтернет-проектах в Україні, країнах близького та далекого зарубіжжя (Бельгія, Швейцарія, Фінляндія, Росія).

В.Я. Редя є автором науково-методичних комплексів, методичних розробок та учбових програм, журнальних і газетних публікацій (понад 100), статей в енциклопедіях, буклетах, сценаріїв музичних радіо- та телепередач.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

• Музыка в культурной композиции "серебряного века": Исследовательские очерки. -  К., 2006.

• "Есть тонкие властительные связи..." Интегративные процессы в музыке Серебряного века: монография. - К., 2010.


Статті в наукових збірках та фахових часописах (усього понад 50)

• Інтонаційно-жанрові джерела "Маври"  І. Стравінського // Українське музикознавство. - Вип. 14. - К.: Музична Україна, 1979

•"Соловей"  І. Стравінського в контексті традицій та художніх тенденцій початку ХХ століття // Українське музикознавство. - Вип. 17. - К.: Музична Україна, 1983

• Русская традиция в оперном творчестве И. Стравинского // Очерки по истории русской музыки. - Тематический сборник научных трудов. - К.: Курсор, 1995

• Звучащая графика поэзии ("Три стихотворения из японской лирики" И.Стравинского), в зб.: Музичне мистецтво і культура. - Вип. 2.- Одеса, 2001

• Про витоки інтегративності в російському мистецтві на межі XIX-XX ст. // Теоретичні та практичні питання культурології. - Вип. 6.- Мелітополь, 2002

• Музыкальные "игрушки" Анатолия Лядова // Мистецтвознавчі аспекти славістики. - Зб. наук. праць. - Вип. 2. - К., 2002

• Казкові симфонічні мініатюри А.Лядова в художньому контексті часу // Київське музикознавство: культурологія та мистецтвознавство. - Вип. 11. - К., 2003

• До питання про витоки скрябінської утопії "тотального синтезу" // Історія музики: нові факти та інтерпретації. Наук. вісник НМАУ. - Вип. 42.- К., 2004 

• Интегративные процессы в искусстве переходных периодов как "художественный прогноз" // Музичне мистецтво. - Вип. 4. - Донецьк, 2004

• "Античні тіні" в російській музиці Срібного віку // Мова і культура: наук. видання. - Вип. 7, т. 3. - К., 2004

• Идея синтеза искусств в русской художественной культуре начала ХХ века: теория и практика // Київське музикознавство: культурологія та мистецтвознавство. - Вип.15. - К., 2004

• Музыка в культурологическом цикле учебных дисциплин для студентов негуманитарных вузов // Вопросы музыкознания и музыкальной педагогики. - Тамбов, 2004

• Ідеї російського космізму в композиторській практиці Срібного віку // Питання організації художньої цілісності музичного твору. Наук. вісник НМАУ. - Вип. 51. - К.,2005

• Об особенностях музыкальной интерпретации пейзажа в "Острове мёртвых" С.Рахманинова // Творчество С.Рахманинова в контексте мировой музыкальной культуры. - Ростов-на-Дону, 2005

• Музично-пластичні форми у російській художній практиці "срібного віку" (до проблеми взаємодії мистецтв) // Історія музики: концепції, інтерпретації, документи: Наук. вісник НМАУ. - Вип. 45. -  К., 2005

• Російські гастролі Айседори Дункан у контексті хореографічних шукань початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - Вип. XVIII. - К., 2007

• Трагічна фермата долі // Свята до музики любов: Анатолій Білошицький у спогадах сучасників. - Житомир: Полісся, 2007 (у співавторстві з К. Герасимовською)

• Феномен синестезії: від психології до музикознавства // Музично-творчий процес: наукові рефлексії: Наук. вісник НМАУ. - Вип. 72. - К., 2008

• История музыки: студенческая версия // Веселое музыковедение: Из музыковедческих маргиналий // Київське музикознавство. - Вип. 26. - К., 2008

• Тема "Восток-Запад" в отечественной музыке: от начала ХХ к началу ХХІ века //  Современные аспекты художественного синтеза в муз. искусстве. - Ростов-на-Дону, 2009

• Про символістські тенденції у творчості Артура Лурьє // Музичне мистецтво. - Вип.10. - Донецьк, 2010

• "Новий балет" в антрепризі С. Дягилєва: початок шляху // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського Нац. ун-ту ім. Лесі Українки та НМАУ ім. П.І. Чайковського. - Вип. 5. - Луцьк, 2010

• "Рух до правитоків" у російському мистецтві початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. - Вип. 26. - К., 2011

• Интегральная культура  эпохи глобализации: новое слово или повторение пройденного? //  Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок. - С.-Пбг, 2011

• Про культурологічний аспект гуманітаризації сучасної освіти // Вісник ДАКККіМ. - Вип. 2. - К., 2011

• Three Japanese Lyrics by Igor Stravinsky. A Contribution to Cultural Dialoque // International Musicological Society. 17-th International Congress. - Leuven, 2002; 

Методичні розробки та учбові програми, журнальні та газетні публікації (близько 150), статті в енциклопедіях, буклетах, сценарії музичних радіо- та телепередач.

 

Література:

Шифрина А. Герои и судьбы: Интеллектуальный потенциал Запорожья на рубеже столетий. - Кн. 2. - Запорожье, 2002;

Мирошниченко А. Люди твои, Старобельщина. - Луганск, 2003;  

Мартинюк Т. Музичний професіоналізм Північного Приазов'я XIX-XX ст.: П'ять поглядів на геосоціокультурну динаміку Запорізького краю. - Мелітополь, 2003.
      

 


Контакти:
РЕДЯ Валентина Яківна

Україна
02125
Київ-125
бульвар Перова, 16-Б, кв. 39

Тел.: (044) 510-47-23

E-mail: v-redya@yandex.ru