НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

03.12.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (листопад 2023). Творча діяльність митців України, незважаючи на складні умови війни, не зупиняється ні на день, адже мова йде про утвердження національних духовних цінностей, про збереження української культурної спадщини, про події нашої історії, про які не можна забувати. Це особливо важливо зараз, коли ворог хоче стерти з лиця землі все українське, а найбільше нашу вікову унікальну культуру.  »»»25.10.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ – «КИЇВ МУЗИК ФЕСТ- 2023». У важкий воєнний час, коли ми всі незламно стоїмо на культурному фронті, найвизначнішим і наймасштабнішим мистецьким проєктом Національної Спілки композиторів України не лише вересня-жовтня, а всього року став ХХХІУ Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест-2023» (30 вересня – 8 жовтня 2023). Розуміючи значення культурної роботи у час жорстоких випробувань, що випали на долю нашої країни, Мистецька рада фестивалю  »»»17.09.2023

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ запрошують композиторів та мистецтвознавців до участі у Всеукраїнському круглому столі на тему »»»04.09.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (серпень 2023). В тривожні дні воєнного спротиву, коли атаки ворога не припиняються і намагаються зламати нашу волю, музика підіймає дух людей, даруючи силу і надію. Цей процес безперервний, і українські композитори разом з виконавцями не залишають своїх позицій ні на день, ні на мить, адже справжня творчість – це поняття безкінечне. Невипадково в цьому році  »»»05.08.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (липень 2023). Спекотний липень, його тривожні дні протистояння рашистській агресії в різних регіонах України не змогли згасити творчу активність українських композиторів і на рідних теренах, і у світі. Особливою активністю була відзначена творча діяльність Асоціації електроакустичної музики при Національній Спілці композиторів  »»»Всі новини »

РЕДЯ ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА

Музикознавець


 

Народилась 9 грудня 1952 р., м. Часів-Яр Донецької обл. 
Професійну освіту здобула у Луганському музичному училищі (1967-1971) та Київській консерваторії ім. П.І.Чайковського (1971-1976).
Закінчила аспірантуру при Київській консерваторії за спеціальністю "Історія музики" (1980), докторантуру Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (2003).

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію "Оперні шукання І. Стравінського 1910-1920-х років: російська традиція та художні тенденції часу" (наук. керівник О.С. Зінькевич); у 2010 році - докторську дисертацію "Інтегративні процеси в російській музичній культурі кінця ХІХ - початку ХХ століть").

З 1976 по 1980 - викладач муз.-теоретичних дисциплін Чернігівського музичного училища;
1980-1986 - ст. викладач кафедри історії музики Донецького музично-педагогічного інституту (нині Національна музична академія ім. С.С. Прокоф'єва).

У 1986-2000 - лектор-мистецтвознавець, художній керівник Запорізької обл. філармонії. Активно співпрацювала з Запорізьким симфонічним оркестром, міською Дитячою філармонією, викладала музично-теоретичні дисципліни у Запорізькому музичному училищі.

У 1998-2002 - викладач кафедри управління персоналом Запорізької державної інженерної академії (експериментальний авторський курс для студентів негуманітарних вузів "Людина і культура"). З 2002 р. працювала на посаді доцента кафедри історії музики етносів України та музичної критики НМАУ ім. П.І. Чайковського, на кафедрі музикології (нині кафедра теоретичної, прикладної культурології і музикознавства) НАКККіМ.

Доктор мистецтвознавства (2010).

Професор (2011).

Член Спілки композиторів України (1987); з 2010 - член ревізійної комісії.

Лауреат премії ім. І.С. Паторжинського Запорізького відділення Українського Фонду культури (1999).


Сфера професійних інтересів - історія музики, музичне джерелознавство, музична критика, методика мистецької освіти.
Бере участь у музикознавчих форумах, конференціях, наукових Інтернет-проектах в Україні, країнах близького та далекого зарубіжжя (Бельгія, Швейцарія, Фінляндія, Росія).

В.Я. Редя є автором науково-методичних комплексів, методичних розробок та учбових програм, журнальних і газетних публікацій (понад 100), статей в енциклопедіях, буклетах, сценаріїв музичних радіо- та телепередач.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

• Музыка в культурной композиции "серебряного века": Исследовательские очерки. -  К., 2006.

• "Есть тонкие властительные связи..." Интегративные процессы в музыке Серебряного века: монография. - К., 2010.


Статті в наукових збірках та фахових часописах (усього понад 50)

• Інтонаційно-жанрові джерела "Маври"  І. Стравінського // Українське музикознавство. - Вип. 14. - К.: Музична Україна, 1979

•"Соловей"  І. Стравінського в контексті традицій та художніх тенденцій початку ХХ століття // Українське музикознавство. - Вип. 17. - К.: Музична Україна, 1983

• Русская традиция в оперном творчестве И. Стравинского // Очерки по истории русской музыки. - Тематический сборник научных трудов. - К.: Курсор, 1995

• Звучащая графика поэзии ("Три стихотворения из японской лирики" И.Стравинского), в зб.: Музичне мистецтво і культура. - Вип. 2.- Одеса, 2001

• Про витоки інтегративності в російському мистецтві на межі XIX-XX ст. // Теоретичні та практичні питання культурології. - Вип. 6.- Мелітополь, 2002

• Музыкальные "игрушки" Анатолия Лядова // Мистецтвознавчі аспекти славістики. - Зб. наук. праць. - Вип. 2. - К., 2002

• Казкові симфонічні мініатюри А.Лядова в художньому контексті часу // Київське музикознавство: культурологія та мистецтвознавство. - Вип. 11. - К., 2003

• До питання про витоки скрябінської утопії "тотального синтезу" // Історія музики: нові факти та інтерпретації. Наук. вісник НМАУ. - Вип. 42.- К., 2004 

• Интегративные процессы в искусстве переходных периодов как "художественный прогноз" // Музичне мистецтво. - Вип. 4. - Донецьк, 2004

• "Античні тіні" в російській музиці Срібного віку // Мова і культура: наук. видання. - Вип. 7, т. 3. - К., 2004

• Идея синтеза искусств в русской художественной культуре начала ХХ века: теория и практика // Київське музикознавство: культурологія та мистецтвознавство. - Вип.15. - К., 2004

• Музыка в культурологическом цикле учебных дисциплин для студентов негуманитарных вузов // Вопросы музыкознания и музыкальной педагогики. - Тамбов, 2004

• Ідеї російського космізму в композиторській практиці Срібного віку // Питання організації художньої цілісності музичного твору. Наук. вісник НМАУ. - Вип. 51. - К.,2005

• Об особенностях музыкальной интерпретации пейзажа в "Острове мёртвых" С.Рахманинова // Творчество С.Рахманинова в контексте мировой музыкальной культуры. - Ростов-на-Дону, 2005

• Музично-пластичні форми у російській художній практиці "срібного віку" (до проблеми взаємодії мистецтв) // Історія музики: концепції, інтерпретації, документи: Наук. вісник НМАУ. - Вип. 45. -  К., 2005

• Російські гастролі Айседори Дункан у контексті хореографічних шукань початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - Вип. XVIII. - К., 2007

• Трагічна фермата долі // Свята до музики любов: Анатолій Білошицький у спогадах сучасників. - Житомир: Полісся, 2007 (у співавторстві з К. Герасимовською)

• Феномен синестезії: від психології до музикознавства // Музично-творчий процес: наукові рефлексії: Наук. вісник НМАУ. - Вип. 72. - К., 2008

• История музыки: студенческая версия // Веселое музыковедение: Из музыковедческих маргиналий // Київське музикознавство. - Вип. 26. - К., 2008

• Тема "Восток-Запад" в отечественной музыке: от начала ХХ к началу ХХІ века //  Современные аспекты художественного синтеза в муз. искусстве. - Ростов-на-Дону, 2009

• Про символістські тенденції у творчості Артура Лурьє // Музичне мистецтво. - Вип.10. - Донецьк, 2010

• "Новий балет" в антрепризі С. Дягилєва: початок шляху // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського Нац. ун-ту ім. Лесі Українки та НМАУ ім. П.І. Чайковського. - Вип. 5. - Луцьк, 2010

• "Рух до правитоків" у російському мистецтві початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. - Вип. 26. - К., 2011

• Интегральная культура  эпохи глобализации: новое слово или повторение пройденного? //  Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок. - С.-Пбг, 2011

• Про культурологічний аспект гуманітаризації сучасної освіти // Вісник ДАКККіМ. - Вип. 2. - К., 2011

• Three Japanese Lyrics by Igor Stravinsky. A Contribution to Cultural Dialoque // International Musicological Society. 17-th International Congress. - Leuven, 2002; 

Методичні розробки та учбові програми, журнальні та газетні публікації (близько 150), статті в енциклопедіях, буклетах, сценарії музичних радіо- та телепередач.

 

Література:

Шифрина А. Герои и судьбы: Интеллектуальный потенциал Запорожья на рубеже столетий. - Кн. 2. - Запорожье, 2002;

Мирошниченко А. Люди твои, Старобельщина. - Луганск, 2003;  

Мартинюк Т. Музичний професіоналізм Північного Приазов'я XIX-XX ст.: П'ять поглядів на геосоціокультурну динаміку Запорізького краю. - Мелітополь, 2003.
      

 


Контакти:
РЕДЯ Валентина Яківна

Україна
02125
Київ-125
бульвар Перова, 16-Б, кв. 39

Тел.: (044) 510-47-23

E-mail: v-redya@yandex.ru