НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

03.12.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (листопад 2023). Творча діяльність митців України, незважаючи на складні умови війни, не зупиняється ні на день, адже мова йде про утвердження національних духовних цінностей, про збереження української культурної спадщини, про події нашої історії, про які не можна забувати. Це особливо важливо зараз, коли ворог хоче стерти з лиця землі все українське, а найбільше нашу вікову унікальну культуру.  »»»25.10.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ – «КИЇВ МУЗИК ФЕСТ- 2023». У важкий воєнний час, коли ми всі незламно стоїмо на культурному фронті, найвизначнішим і наймасштабнішим мистецьким проєктом Національної Спілки композиторів України не лише вересня-жовтня, а всього року став ХХХІУ Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест-2023» (30 вересня – 8 жовтня 2023). Розуміючи значення культурної роботи у час жорстоких випробувань, що випали на долю нашої країни, Мистецька рада фестивалю  »»»17.09.2023

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ запрошують композиторів та мистецтвознавців до участі у Всеукраїнському круглому столі на тему »»»04.09.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (серпень 2023). В тривожні дні воєнного спротиву, коли атаки ворога не припиняються і намагаються зламати нашу волю, музика підіймає дух людей, даруючи силу і надію. Цей процес безперервний, і українські композитори разом з виконавцями не залишають своїх позицій ні на день, ні на мить, адже справжня творчість – це поняття безкінечне. Невипадково в цьому році  »»»05.08.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (липень 2023). Спекотний липень, його тривожні дні протистояння рашистській агресії в різних регіонах України не змогли згасити творчу активність українських композиторів і на рідних теренах, і у світі. Особливою активністю була відзначена творча діяльність Асоціації електроакустичної музики при Національній Спілці композиторів  »»»Всі новини »

ЗІНЬКЕВИЧ ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Музикознавець


Народилась 9 листопада 1940 р. в місті Свердловськ (зараз – Єкатеринбург) в родині музикантів, тоді – студентів. У восьмирічному віці переїхала з батьками до м. Саратова, а в 1953 – до Києва. У 1958 р. закінчила загальноосвітню повну середню школу № 57.

В 1958-61 навчалася в Київському музичному училищі ім.Р.Глієра на теоретичному відділі (до того закінчила музичну школу №3 по класу фортепіано). Закінчила училище з відзнакою та рекомендацією в консерваторію.

В 1961-66 вчилася на історико-теоретичному факультеті Київської консерваторії та —факультативно — в класі органу. В 1966 закінчила консерваторію з відзнакою та рекомендацією в аспірантуру.

Працює з 1959 р. паралельно з навчанням: в ДМШ №2 (1959-63), в музичній десятирічці ім.Лисенка (1963-64), педінституті(1968-69).Навчаючись в аспірантурі читала, за дорученням кафедри, курс історії музики на виконавських факультетах.

З березня 1970 – викладач кафедри історії музики Київської консерваторії. В квітні 1970 захистила кандидатську дисертацію («Трагедії Шекспіра в музиці драматичного театру» наукові керівники – професори М.С.Друскін, О.Я.Шреєр-Ткаченко).

З 1976 на посаді доцента, в 1987 захистила докторську дисертацію /“Українська симфонія в світлі діалектики традиції і новаторства (1970-80-ті рр.)”/., в 1989 очолила кафедру  історії музики етносів України та музичної критики.

Член-кореспондент Академії мистецтв України (2009).

В Національній музичній Академії України ім.Чайковського читає спецкурси:  Історія російської музики; Методологія історичного музикознавства; Методологія, теорія та історія музичної критики; Український музичний постмодерн в контексті світової культури.
Керує дипломними та дисертаційними (кандидатськими та докторськими) роботами; є членом  Вченої Ради по захисту докторських дисертацій (при НМАУ).

З 1974 – член Національної Спілки композиторів України. Обиралася членом правління Київської організації НСКУ, заступником голови КО НСКУ, секретарем Правління Національної Спілки композиторів України (1990-94). З 1995 – член АНМ –Асоціації нової музики (1995), яка є українською секцією ISCM (Міжнародного товариства сучасної музики). З 2000 р. – член IMS  (Міжнародного музикознавчого товариства).

Призначалася членом Колегії Міністерства культури, членом Наглядових Рад Національних колективів, членом експертної комісії ВАК України,  членом журі державних премій та конкурсів тощо.

Наукова робота пов”язана з історією української та російської музики, з сучасним музичним процесом. В 1987 р. стала лауреатом премії Мінвузу України за кращу наукову публікацію (монографія “Динаміка оновлення. Сучасна українська симфонія…” К.,1987);  1999 – лауреатом журналу “Сучасність” за дослідження “Невідомі шістдесяті”; в 2006 – лауреатом премії ім. М.В.Лисенка.

Бере участь в міжнародних наукових конференціях як в Україні, так і в країнах близького та далекого зарубіжжя.

Виступає з лекціями, радіопередачами, веде музично-критичну діяльність, друкується в спеціальній та загальній пресі в Україні та за кордоном.

Наукові праці та публікації


МОНОГРАФІЇ, КНИГИ

Георгій Майборода. К., Музична Україна, 1973 (2-ге вид.- 1983).
Якби Чехов був музикантом. К., Музична Україна,1980.
Динамика обновления. Украинская симфония на современном этапе в свете диалектики традиции и новаторства. К., Музична Україна, 1986.                     
Симфонические гиперболы. О музыке Евгения Станковича. Сумы,1999. 252 с. Друге видання – Ужгород, 2002.
Концерт и парк на крутояре… (Киев музыкальный Х1Х-начала ХХ ст.). Очерки.– К.: ДУХ             І  ЛІТЕРА, 2003. 316 с.
«Память об исчезающем времени. Страницы музыкальной летописи». К., Нора-принт, 2005. 242с.
Mundus musicae. Тексты и контексты. Избранные статьи. К., Задруга, 2007. 614 стр.
О настоящем, о былом размышляет Евгений Станкович в беседах с Еленой Зинькевич. К.,2012. 311 с.

ПІДРУЧНИКИ. ПОСІБНИКИ (всі – в співавторстві)

История украинской музыки. М.,1981.(автор розділів).
Історія української радянської музики.К.,1990 (член редколегії та автор розділів)
Слухання музики в 1-3 класах. К.,1980.
Хрестоматія з слухання музики в 1-3 класах. К.,1980.
Слухання музики в 4-5 класах.К.,1984.
Хрестоматія з слухання музики в 4-5 класах. К., 1984.
Музична критика. Теорія та методика. Навчальний посібник. (в співавторстві з Ю.І.Чеканом). Чернівці, Книга ХХ1, 2007. 424 с.

ЗБІРНИКИ СТАТЕЙ

(упорядкування, редагування)

Чайковський та Україна. Збірник статей та матеріалів. Упорядник та один з 
авторів. К.,1991.
Очерки по истории русской музыки. К.,1995.Упорядник та один з авторів.                                                                                                                           Музично-історичні концепції в минулому та сучасності (збірник статей).         Львів,1997 (упорядник разом із В.Сивохіпом та автор статей).
Біблія та музика. К.,1999. (Упорядник – разом з Черкашиною М.Р. та один з    авторів).
Musika: ars et scientia. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського, вип.6. К.,2000 (упорядник, автор вступної статті).
Історія музики в минулому і сучасності. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського, вип.12. К.,2000.(Упорядник – разом з Черкашиною М.Р. та один з авторів).
Чотири століття опери. Оперні школи Х1Х-ХХ ст. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського, вип.13. К.,2000.(Упорядник – разом з Черкашиною М.Р. та один з авторів).
Музика у просторі культури. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського, вип.33. К.,2004 (упорядник разом з Черкашиною М.Р. та один з авторів).
Історія музики: нові факти та інтерпретації. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського,вип.42. К.,2004 (упорядник, автор вступної статті та один з авторів).
Історія музики: концепції, інтерпретації, документи. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського,вип.45. К.,2005 (упорядник, автор вступної статті та один з авторів).
Берденникова Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. К.,2007 (Київське музикознаство, вип. 24). Упорядник (разом з Н.О.Герасимовою-Персидською та З.А.Томсон).
Весёлое музыковедение. Из музыковедческих маргиналий. К.,2008 (Київське   музикознавство, вип.26.). Редактор-упорядник, автор вступної статті.
Anton Rubinstein and Nikolai Rimsky-Korsakov: Selected Operas. Priceedings of   the International Musicological Convention. Editor Yelena S.Zinkevich.        Music-Edition Lucie Galland (Germany), 1997.
"Наука про музику сьогодні: проблеми та перспективи". Науковий вісник НМАУ, вип.80. Київ, 2009. Редактор-упорядник, автор вступної статті.
Часопис НМАУ ім.П.І.Чайковського, №4 (5) 2009. Фахове редагування матеріалів до ювілею П.І.Чайковського.

СТАТТІ В НАУКОВИХ ЗБІРНИКАХ ТА ФАХОВИХ ЧАСОПИСАХ

“Гамлет” Шостаковича.—Українське музикознавство, в.4, К.,1969.
“Ромео і Джульєтта”  Б.Лятошинського.—зб. Українське музикознавство,в.5, К.,1969.
Музыка

 

 

 

 

 

Контакти:
E-mail: maiburova.e@gmail.com