НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

03.04.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (березень 2024). Разом з усією нашою країною в складних умовах воєнного часу українські композитори невтомно продовжують свій шлях до перемоги. Шлях цей складний, сповнений важких втрат, про які ми завжди пам’ятаємо, але й не здаємося, завойовуючи все нові рубежі на мистецькому фронті. В березневі дні вся музична громадськість України згадувала  »»»11.03.2024

ПРИВІТАННЯ КАРМЕЛЛІ ЦЕПКОЛЕНКО. Сердечно вітаємо нашу дорогу колегу, видатну українську композиторку, заслуженого діяча мистецтв України, професорку Кармеллу Цепколенко з визначною подією –  »»»07.03.2024

Незважаючи на всі складнощі воєнного часу, до Правління НСКУ постійно продовжують надходити заяви від композиторів та музикознавців з проханням прийняти до лав Національної Спілки композиторів України. Нас радує ентузіазм молодих фахівців, які  »»»03.03.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (лютий 2024). Українська сучасна музика різних жанрів у важкий військовий час продовжує виконувати свою патріотичну місію, залучаючи до скарбів національного мистецтва все ширші верстви слухачів як в Україні, так і за її межами. Вона звучить у багатьох концертних програмах на рівні з світовою класикою, що лише підкреслює її художню досконалість.  »»»04.02.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (січень 2024 року). Розпочався Новий 2024 рік, в січні якого ми перетнули трагічний рубіж – 700-ий день підступного нападу російських загарбників на Україну. Однак не можна зламати дух свободи, який живе в кожному українці. Незалежно від того, воює він на передовій чи займається мирними професіями. Все одно ми всі на фронті, кожний на своєму, боремося за вільну Україну. Українське сучасне музичне мистецтво продовжує завойовувати  »»»Всі новини »

ЗІНЬКЕВИЧ ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Музикознавець


Народилась 9 листопада 1940 р. в місті Свердловськ (зараз – Єкатеринбург) в родині музикантів, тоді – студентів. У восьмирічному віці переїхала з батьками до м. Саратова, а в 1953 – до Києва. У 1958 р. закінчила загальноосвітню повну середню школу № 57.

В 1958-61 навчалася в Київському музичному училищі ім.Р.Глієра на теоретичному відділі (до того закінчила музичну школу №3 по класу фортепіано). Закінчила училище з відзнакою та рекомендацією в консерваторію.

В 1961-66 вчилася на історико-теоретичному факультеті Київської консерваторії та —факультативно — в класі органу. В 1966 закінчила консерваторію з відзнакою та рекомендацією в аспірантуру.

Працює з 1959 р. паралельно з навчанням: в ДМШ №2 (1959-63), в музичній десятирічці ім.Лисенка (1963-64), педінституті(1968-69).Навчаючись в аспірантурі читала, за дорученням кафедри, курс історії музики на виконавських факультетах.

З березня 1970 – викладач кафедри історії музики Київської консерваторії. В квітні 1970 захистила кандидатську дисертацію («Трагедії Шекспіра в музиці драматичного театру» наукові керівники – професори М.С.Друскін, О.Я.Шреєр-Ткаченко).

З 1976 на посаді доцента, в 1987 захистила докторську дисертацію /“Українська симфонія в світлі діалектики традиції і новаторства (1970-80-ті рр.)”/., в 1989 очолила кафедру  історії музики етносів України та музичної критики.

Член-кореспондент Академії мистецтв України (2009).

В Національній музичній Академії України ім.Чайковського читає спецкурси:  Історія російської музики; Методологія історичного музикознавства; Методологія, теорія та історія музичної критики; Український музичний постмодерн в контексті світової культури.
Керує дипломними та дисертаційними (кандидатськими та докторськими) роботами; є членом  Вченої Ради по захисту докторських дисертацій (при НМАУ).

З 1974 – член Національної Спілки композиторів України. Обиралася членом правління Київської організації НСКУ, заступником голови КО НСКУ, секретарем Правління Національної Спілки композиторів України (1990-94). З 1995 – член АНМ –Асоціації нової музики (1995), яка є українською секцією ISCM (Міжнародного товариства сучасної музики). З 2000 р. – член IMS  (Міжнародного музикознавчого товариства).

Призначалася членом Колегії Міністерства культури, членом Наглядових Рад Національних колективів, членом експертної комісії ВАК України,  членом журі державних премій та конкурсів тощо.

Наукова робота пов”язана з історією української та російської музики, з сучасним музичним процесом. В 1987 р. стала лауреатом премії Мінвузу України за кращу наукову публікацію (монографія “Динаміка оновлення. Сучасна українська симфонія…” К.,1987);  1999 – лауреатом журналу “Сучасність” за дослідження “Невідомі шістдесяті”; в 2006 – лауреатом премії ім. М.В.Лисенка.

Бере участь в міжнародних наукових конференціях як в Україні, так і в країнах близького та далекого зарубіжжя.

Виступає з лекціями, радіопередачами, веде музично-критичну діяльність, друкується в спеціальній та загальній пресі в Україні та за кордоном.

Наукові праці та публікації


МОНОГРАФІЇ, КНИГИ

Георгій Майборода. К., Музична Україна, 1973 (2-ге вид.- 1983).
Якби Чехов був музикантом. К., Музична Україна,1980.
Динамика обновления. Украинская симфония на современном этапе в свете диалектики традиции и новаторства. К., Музична Україна, 1986.                     
Симфонические гиперболы. О музыке Евгения Станковича. Сумы,1999. 252 с. Друге видання – Ужгород, 2002.
Концерт и парк на крутояре… (Киев музыкальный Х1Х-начала ХХ ст.). Очерки.– К.: ДУХ             І  ЛІТЕРА, 2003. 316 с.
«Память об исчезающем времени. Страницы музыкальной летописи». К., Нора-принт, 2005. 242с.
Mundus musicae. Тексты и контексты. Избранные статьи. К., Задруга, 2007. 614 стр.
О настоящем, о былом размышляет Евгений Станкович в беседах с Еленой Зинькевич. К.,2012. 311 с.

ПІДРУЧНИКИ. ПОСІБНИКИ (всі – в співавторстві)

История украинской музыки. М.,1981.(автор розділів).
Історія української радянської музики.К.,1990 (член редколегії та автор розділів)
Слухання музики в 1-3 класах. К.,1980.
Хрестоматія з слухання музики в 1-3 класах. К.,1980.
Слухання музики в 4-5 класах.К.,1984.
Хрестоматія з слухання музики в 4-5 класах. К., 1984.
Музична критика. Теорія та методика. Навчальний посібник. (в співавторстві з Ю.І.Чеканом). Чернівці, Книга ХХ1, 2007. 424 с.

ЗБІРНИКИ СТАТЕЙ

(упорядкування, редагування)

Чайковський та Україна. Збірник статей та матеріалів. Упорядник та один з 
авторів. К.,1991.
Очерки по истории русской музыки. К.,1995.Упорядник та один з авторів.                                                                                                                           Музично-історичні концепції в минулому та сучасності (збірник статей).         Львів,1997 (упорядник разом із В.Сивохіпом та автор статей).
Біблія та музика. К.,1999. (Упорядник – разом з Черкашиною М.Р. та один з    авторів).
Musika: ars et scientia. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського, вип.6. К.,2000 (упорядник, автор вступної статті).
Історія музики в минулому і сучасності. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського, вип.12. К.,2000.(Упорядник – разом з Черкашиною М.Р. та один з авторів).
Чотири століття опери. Оперні школи Х1Х-ХХ ст. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського, вип.13. К.,2000.(Упорядник – разом з Черкашиною М.Р. та один з авторів).
Музика у просторі культури. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського, вип.33. К.,2004 (упорядник разом з Черкашиною М.Р. та один з авторів).
Історія музики: нові факти та інтерпретації. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського,вип.42. К.,2004 (упорядник, автор вступної статті та один з авторів).
Історія музики: концепції, інтерпретації, документи. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського,вип.45. К.,2005 (упорядник, автор вступної статті та один з авторів).
Берденникова Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. К.,2007 (Київське музикознаство, вип. 24). Упорядник (разом з Н.О.Герасимовою-Персидською та З.А.Томсон).
Весёлое музыковедение. Из музыковедческих маргиналий. К.,2008 (Київське   музикознавство, вип.26.). Редактор-упорядник, автор вступної статті.
Anton Rubinstein and Nikolai Rimsky-Korsakov: Selected Operas. Priceedings of   the International Musicological Convention. Editor Yelena S.Zinkevich.        Music-Edition Lucie Galland (Germany), 1997.
"Наука про музику сьогодні: проблеми та перспективи". Науковий вісник НМАУ, вип.80. Київ, 2009. Редактор-упорядник, автор вступної статті.
Часопис НМАУ ім.П.І.Чайковського, №4 (5) 2009. Фахове редагування матеріалів до ювілею П.І.Чайковського.

СТАТТІ В НАУКОВИХ ЗБІРНИКАХ ТА ФАХОВИХ ЧАСОПИСАХ

“Гамлет” Шостаковича.—Українське музикознавство, в.4, К.,1969.
“Ромео і Джульєтта”  Б.Лятошинського.—зб. Українське музикознавство,в.5, К.,1969.
Музыка

 

 

 

 

 

Контакти:
E-mail: maiburova.e@gmail.com