НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

25.10.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ – «КИЇВ МУЗИК ФЕСТ- 2023». У важкий воєнний час, коли ми всі незламно стоїмо на культурному фронті, найвизначнішим і наймасштабнішим мистецьким проєктом Національної Спілки композиторів України не лише вересня-жовтня, а всього року став ХХХІУ Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест-2023» (30 вересня – 8 жовтня 2023). Розуміючи значення культурної роботи у час жорстоких випробувань, що випали на долю нашої країни, Мистецька рада фестивалю  »»»17.09.2023

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ запрошують композиторів та мистецтвознавців до участі у Всеукраїнському круглому столі на тему »»»04.09.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (серпень 2023). В тривожні дні воєнного спротиву, коли атаки ворога не припиняються і намагаються зламати нашу волю, музика підіймає дух людей, даруючи силу і надію. Цей процес безперервний, і українські композитори разом з виконавцями не залишають своїх позицій ні на день, ні на мить, адже справжня творчість – це поняття безкінечне. Невипадково в цьому році  »»»05.08.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (липень 2023). Спекотний липень, його тривожні дні протистояння рашистській агресії в різних регіонах України не змогли згасити творчу активність українських композиторів і на рідних теренах, і у світі. Особливою активністю була відзначена творча діяльність Асоціації електроакустичної музики при Національній Спілці композиторів  »»»03.07.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (червень 2023). Триває жорстока навала російського агресора, але Україна незламна допоки ми всі, українці, стоїмо єдиним фронтом, кожний на своєму місці, захищаючи нашу землю, наші національні цінності, нашу нетлінну культурну спадщину, наше право жити і творити. Українські композитори та їх музика працюють на перемогу. Важливо постійно підкреслювати значення української музики у контексті світової культури, її невід’ємність від загального історичного процесу та її еталонний мистецький рівень. В цьому сенсі цікавим був задум філармонічного вечора в Києві »»»Всі новини »

ГРИЦА СОФІЯ ЙОСИПІВНА

Музикознавець, етномузиколог

 

Нар. 5. XII 1932 р. у Львові. Закінчила історико-теоретичний ф-т Львівської консерваторії ім. М.Лисенка  по класу нар. артиста України, проф. С Людкевича (1954) та аспірантуру в Київській консерваторії ім. П.Чайковського під кер. заслуж. діяча мистецтв, проф. П.Козицького.

Доктор мистецтвознавства (1981). Лауреат Премії ім.Б.Асаф"єва (1991). Професор (1993). Лауреат премії ім. М.В.Лисенка (1999), Премії ім.Ф.М.Колесси (1999).

Член-кореспондент Академії мистецтв України (2009).

З консерваторських років розпочала займатися фольклористикою: була залучена до впорядкування оособистого архіву акад. Ф. М. Колесси, складання бібліографії його праць та музичних творів. Це було логічним підґрунтям вибору теми дисертаціійної роботи “Музично-фольклористична діяльність Ф. М. Колесси” і видання першої монографії “Ф.М.Колесса” (К., 1962). Послідовниця  теоретичних принципів видатного вченого-славіста, С. Грица з самих початків наукової діяльностї виявила інтерес до славістики, до порівняльного методу досліджень, про що свідчать її перша монографія і перші розвідки,  такі як “Питання слов”янських взаємин в українській музичній фольклористиці” (1963), “Українські балади Закарпаття та їх інтонаційна спільність з баладами сусідніх слов”янських народів” (1964), розвідки про Людвіка Кубу (“Основоположник музыкальной славистики” (Советская музыка, 1965, № 6), відгуки на фольклорні видання в Чехії, Словаччині, Росії, Білорусії, стаття “Спільність мелодичних типів у слов”янській пісенності Карпат” (НТЕ, 1966, № 3), участь у підготовці бібліографічного видання “ Musikethnologische Jahrbibliographie Europas (1966-1976). Їй належать оглядові нариси з музичної славістиики - “Сьогочасна слов”янська музична фольклористика” (НТЕ. - 1968, № 1); в галузі класифікації фольклору (“Принципи класифікації і наукового видання української словесно-музичної творчостї на сучасному етапі” у співавт. з О. І. Деєм. Доповідь на VI Міжнар. з”їзді славістів, 1968).

З огляду на давній інтерес дослідниці не тільки до музичного,  але й словесного фольклору, що є продовженням наукового напряму праць Ф. Колесси, у всіх працях дослідниці славістичні проблеми розглядаються з увагою до взаємодії слова і музики та в історичному контексті культури. У 1973 р. С.Грица опублікувала листи видатного польського етнолога і лінгвіста К.Мошинського до Ф.Колесси в справі дослідження фольклору Полісся (“Слов”янське літературознавство і фольклористика”. -  Вип. 10), які певною мірою стимулювали інтерес до вивчення цього краю. Сама ж вона видала  фундаментальний збірник “Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського (1995), що був підсумком експедиції українського і польського вчених у   поліський край (1932 р.), що сьогодні став центром етнолінгвістичних досліджень Славії.

Славістичні зацікавлення С.Грици позначились в її монографії “Мелос української народної епїки”, К.,1979, доповнене перевидання  рос. мовою “Украинская песенная эпика” (М., 1990), у якій українські думи розглядаються як продовження билинного епосу Київської Русі; українська балада - на фоні слов”янської баладної творчості з урахуванням їх семантичних, структурних спільностей. Інструментом дослідження їх структурної типології стає “пісенна парадигма” – термін,  впроваджений авторкою для встановлення різних рівнів ідентифікації порівнювальних варіантів словесно-музичного твору (спільні варіанти тільки за текстом, текстом і ритмо- мелодичною структурою, тільки за структурою - ритмо-структурні  та мелічні парадигми). Про це вперше  її стаття “Песенна парадигма” // Български фольклор, 1978. Поняття добре функціонує у вивченні етнічних погранич, дослідженню яких авторка присвятила окремі роботи: “Межэтнические связи в фольклоре пограничий // Национальные традиции и процесс интернационализации в сфере художественной культуры”. - К., 1987. - С. 73 - 114), “Функции словесного и музыкального языка в условиях  фольклорных контактов” // Історія, культура, фольклористика та етнографія слов”янських народів. - Міжнародний з”зд славістів (Софія, вересень, 1988). - К., 1988. - С. 182-195, ”Типология строфики славянской баллады» // Современные славянские культуры: развитие, взаимодействие, международный контекст. - К., 1982. - С. 87-91.

До дослідження міжетнічних зв”язків С. Грица залучає не тільки фольклор  як такий, але й історичний контекст його розвитку, як, наприклад, у розвідці «Українські думи в міжетнічному діалозі» («Родовід», 1995, № 11. - С. 68-81). Той же порівняльний напрям характерний і для її соціологічних досліджень, які  вона проводила в “інтегрованому” середовищі (термін, введений нею в українську фольклористику) на Чорнобильській АЕС, Бурштинській та Новодністровській ДРЕС з увагою до пісенної творчості не тільки українських робітників і службовців, але представників інших національних груп, які працювали на названих об”єктах (про це в монографічному нарисі ”Фольклор как специфическая форма духовной культуры: Сущность, структура, функции» // Соц. культура и художественная активность масс. - К., 1984. - С. 69 – 127, «Социологическое направление в этномузыкологии» //Проблемы музыкальной культуры. – К.: Музична Україна, 1987.

С.Грица брала участь з доповідями в VI, VII, X, XI – XIII Міжнародних з”їздах славістів, своїми роботами прислужившись до розробки теоретичних проблем порівняльного слов”янознавства.
С.Грица – автор близько 300 наукових праць, лауреат премій Б.Асаф”єва, М.Лисенка, Ф.Колесси. В останніх виданнях збірників її праць «Фольклор у просторі та часі» (2000) та  «Трансмісія фольклорної традиції» (2002) проблеми славістики посідають вагоме місце в системі структурно-типологічного і функціонального напрямів її досліджень. Див.: С.Й.Грица. Бібліографічний покажчик наукових праць. – К., 2002. – 67 с.
    
 
СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ  (РОКИ 1999-2009)


1. Фольклор українців: Українська пісенна епіка. Музичний фольклор. Народний інструментарій // Українці: Історико- етнографічна монографія. У 2-х книгах / Ред. А. Пономарьов.- Кн. 2. - Опішне: Українське народознавство, 1999. - С. 356 - 387.
2. Очима етномузиколога / Міжнародний музичний фестиваль.      Київ  Музик фест. К. 1999.- С. 72-74.
3. Чиста нота високої музики (Про Л.В.Дичко) // Культура і життя.- 1999. -  № 38.
4. Форум україністів усього світу // Народна творчість та етнографія. - 1999. - №  5-6. - С. 39.
5. Нові досягнення у фольклористиці // Українська культура.- 1999.- № 6. - С. 31.
6. Життя, присвячене музиці (Про Л.Дичко // Українська культура.- № 11 - 12. - С. 26 - 27.
7. Антиномія парадигми і жанру у фольлклорі // Вісник  Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва. –2000. -  С.  35 - 45.
8. Українське Різдво на компакт диску // Урядовий кур”єр. - 2000. - 5 лют.
9. Музика язичництва і раннього християнства в Київській Русі.  // Сучасний стан українського мистецтвознавства та шляхи його подальшого розвитку: Матер. наук. конференції Академії мистецтв.- К.: Компас, 2000. – С. 87-88.
10. Фольлор у просторі та часі. – Тернопіль: Астон,  2000. - 224 с.
11. Скорочення фольклорних середовищ - уніфікація фольклорних стилів // Процес  соціалізації традиційної народної культури: Міжнар. Науково-практ. Конферненція.- Харків, 2000.- С.20 - 22.
12. Автентичний фольклор // Енциклопедія сучасної України.-Т.1. - К., 2001. - С. 94.
13.Урочиста Літургія Лесі Дичко / Анотація до компакт-диску С.Й.Грици.- К.2001.
14. Український фольклор з погляду етногенезу // Матеріали до української етнології // Зб. наук. праць. -  Вип. 2(5). - К.,2002. -  С. 359 - 368.
15. Кобзарська та лірницька традиція на Поліссі / Розділ до компакт-диску “Зелений шум Полісся.” Традиційна культура Поліського краю. -  Артекзистенція. УЕЛФ. - Арт-Велес 2002.
16. Трансмісія фольклорної традиції. - Київ-Тернопіль, 2002. -  234 с.
 17. Функція ритміки в пісенній парадигмі фольклору // Метроритм-1. НАН України. ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. - 2002. - С. 22 - 26.
18. Знак і символ у працях О.Потебні // Вісник Державної академії керівних кадрів. - 2003. – 1. – С. 48-55.
19. Усно-писемні традиції в українському епічному виконавстві // Мистецтвознавство, фольклористика та етнологія слов”янських народів.  XIII  Міжнародний з”зд славістів. (Любляна-Словенія). - К., 2003. - С. 64-88. 
20. Українська епічна традиція. - Компакт-диск.- AVE 013/ ART VELES/ Арт.екзистенція 2003.
21. Музика язичництва і раннього християнства в Київській русі у зв'язку з проблемами етногенезу // Сучасний стан українського мистецтвознавства та шляхи його подальшого розвитку: Матеріали наук. конф. — К.: ВПП "Компас", 2000. — С. 87-88.
22. Скорочення фольклорних середовищ — уніфікація фольклорних стилів// Процес соціалізації у контексті традиційної народної культури: Міжнар. наук.-практ. конф. — Харків: Регіон-інформ, 2000. — С. 20-22.
23. Рец.: Каталог пісенних наративів // Нар. творчість та етногр. — 2000. — №4. — С. 137. — Рец. на кн.: Sona Burlasova. Katalog slovenskych narativnyh piesni. Typenindex Slovaki soher Erzahllieder. Svazek 1-3. — Bratislava. — 1998. — 682 s.
24. Анот.: Українські колядки. Анотація до компакт-диску. — К., 2000.
25. Автентичний фольклор // Енциклопедія Сучасної України. — К., 2001. —Т. 1. —С. 94.
26. Ukrainian Traditional Music // Grove Music and Musicians. — London, 2001.
27. Кореспонденція мелосу духовних віршів, псальмів і дум в усному епічному виконавстві // IV Міжнар. конгрес україністів. Одеса, 2001. — Кн. 1: Етнологія, фольклористика: Доп. та повідомлення. — Одеса-К., 2001. —С. 317-324.
28. Урочиста літургія Лесі Дичко. Анотація до компакт-диску. — К., 2001.
29. На вшанування пам’яті композитора Василя Барвінського// Студії мистецтвознавчі. - Ч. 2, 2003.- С. 71-82.
30. Усно-писемні традиції у слов'янському епічному виконавстві// Студії мистецтвознавчі.- Ч. 4, 2004.- С. 17-25.
31. Підготовка академічного видання найцінніших пам’яток українського фольклору - народних дум.// Народна творчість та етнографія, № :, 2004._ С. 28-37.
32. Леся Дичко: Творче сходження // Леся Дичко. Літургії. Хорові твори.
Вид-во " Музична Україна". - К., 2004.- С. 5-9.
33. Біблійні елементи в думах // Народна творчість та етнографія, № 5, 2005.- С. 19-31.
34. Механизмы словесно-музыкальной парадигматики в фольклоре// Первый Всероссийский конгресе фольклористов.- Т.Н.- М., 2006.- С. 52-65.
35. Механізми вербально-музичної парадигматики у фольклорі // Студії мистецтвознавчі. - 2006. - № 4.
36. Народна творчість та народознавство. ІУ розд. // Історія української культури. Т. 1. – Ч. 1. К., 2008. – С. 458-561.
37. Українські пісні на Кубані. // “Народна творчість та етнографія. № 5.- 2007.- 82-87.
38. Українська фольклористика ХІХ- початку ХХ століття і музичний фольклор. Нарис. - Київ-Тернопіль.- 2007.- 151 с.  
39. Українські народні думи. Упорядкували, підготували до друку С.Грица (керівник проекту), А. Іваницький, А. Філатова, Д. Щириця. Від упорядників, вступна стаття, коментарі та примітки С. Грици. - К., 2007.- 822 с.
40. Думи у південно-східному векторі української культури. УІІ конгрес україністів.- К. 2008. 


  Див. додатково:

С.Й.Грица. Бібліографічний покажчик наукових праць. – К., 2002. – 67 с.
Контакти:

ГРИЦА Софія Йосипівна

вул. Драгомирова, 10/10, кв. 14

Київ-103

01103

Україна

Тел.: (8-044) 284-57-24;

(8097) 291-26-80 (моб)